Αρσις: Δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήριο «Ανακύκλωση και Προστασία Περιβάλλοντος”

2 Min Read

Το Ελεύθερο Σχολείο της ΑΡΣΙΣ Κοζάνης προσκαλεί παιδιά δημοτικού (τελευταίες τάξεις) και γυμνασίου να πάρουν μέρος στο βιωματικό εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Ανακύκλωση και Προστασία Περιβάλλοντος».

Σκοπός του εργαστηρίου είναι τα παιδιά να προσδιορίσουν τον όγκο της καθημερινής κατανάλωσης προϊόντων και υλικών, να κατανοήσουν την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και να συνειδητοποιήσουν την ατομική μας ευθύνη στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων.

- Advertisement -

Στόχος του εργαστηρίου είναι, στο τέλος του, τα παιδιά να είναι σε θέση να:

  • καταγράψουν τα είδη των αποβλήτων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον,
  • γνωρίζουν τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων,
  • προβληματίζονται για τις αιτίες και τους κινδύνους που υπάρχουν από την κακή διαχείριση των αποβλήτων,
  • συνειδητοποιήσουν την αξία της ανακύκλωσης σε επίπεδο περιβάλλοντος, ανάπτυξης, κοινωνίας και ατόμου,
  • κατανοήσουν ότι η καθαριότητα του χώρου στον οποίο ενεργούν, είναι πρώτα από όλα ατομική υπόθεση και μετέπειτα κοινωνική.
  • υιοθετήσουν από μικρή ηλικία στάσεις και δράσεις για τη μείωση, επανάχρηση, ανακύκλωση των αποβλήτων τους για την προστασία περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής (από τους κηδεμόνες των παιδιών) μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2461049799 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου.

Συντονίστρια του εργαστηρίου είναι η κ. Φανή Λίτου, ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής, Msc Διαχείριση Αποβλήτων,

Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και η συμμετοχή σ΄αυτό είναι ελεύθερη.

 

Μοιραστείτε την είδηση