Άσκηση Συνεργασίας Πλήρους Κλίμακας με την ονομασία “Πανδώρα 2018” την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στο Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς

1 Min Read

Την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ το Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ), σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα πραγματοποιήσει Άσκηση Συνεργασίας Πλήρους Κλίμακας με κωδικό ονομασίας «ΠΑΝΔΩΡΑ 2018».

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε χώρους του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς και θα περιλαμβάνει περιστατικά διασώσεων και απεγκλωβισμού, μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμικού φαινομένου και κατάσβεση πυρκαγιάς στο χώρο εκμετάλλευσης του Ορυχείου.

Στόχος της Άσκησης είναι:

· Η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκομένων φορέων.

· Η δοκιμασία της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΣΑΕΚ του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς.

· Η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ομάδων δράσης του ΣΑΕΚ και των εμπλεκόμενων φορέων.

· Η δοκιμασία και ο έλεγχος αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής του εξοπλισμού και των μέσων που διατίθενται.

· Ο έλεγχος επικοινωνιών.

· Ο έλεγχος πρώτης ανταπόκρισης των εξωτερικών φορέων.

· Ο έλεγχος της δυνατότητας ταχείας και ομαλής αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς.

Μοιραστείτε την είδηση