Αυτά είναι τα τρία εναλλακτικά σενάρια που εξετάζει ο Δήμος Κοζάνης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

5 Min Read

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμο Κοζάνης, έχει διαμορφώσει τρία εναλλακτικά σενάρια για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της περιοχής. Τα συγκεκριμένα σενάρια είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας στην πόλη, αλλά και των αναγκών και των προβλημάτων του συστήματος που υπαγορεύτηκαν από το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων κατά της διάρκεια της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης.

Ένα σενάριο κινητικότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο προτεραιοτήτων που θα δοθούν στον μετέπειτα σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια, τον οδηγό στον οποίο θα βασιστεί ο Δήμος προκειμένου να επιλέξει και να σχεδιάσει τα μελλοντικά έργα και τις ρυθμιστικές διατάξεις στο σύνολο των υποδομών του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

Τα τρία σενάρια

Σενάριο Α: Προτεραιότητα στα ήπια μεσα μεταφοράς- Περπάτημα και ποδήλατο

Στο πλαίσιο του εξεταζόμενου σεναρίου ο σχεδιασμός θα εστιάσει στην ενίσχυση της μετακίνησης των πεζών και των ποδηλατιστών και να εκμεταλλευτεί τις ευρωπαϊκές τάσεις που αναμένεται να χρηματοδοτήσουν σχετικά προγράμματα.

Οι γενικές αρχές του σεναρίου είναι οι ακόλουθες:

▪ Προωθούνται παρεμβάσεις στο σύνολο των πεζοδρομίων τις πόλης για την αύξηση του πλάτους τους και την βελτίωση της ποιότητάς τους.

▪ Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας

▪ Ανάπλαση κεντρικών οδικών αξόνων

▪ Δημιουργείται δίκτυο ποδηλατοδρόμων εντός της πόλης.

▪ Δημιουργείται ένα ευρύ δίκτυο πράσινων διαδρομών.

▪ Δημιουργείται σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Σενάριο Β: Προτεραιότητα στη δήμοσια συγκοινωνία και τα κοινόχρηστα μεσα κινητικότητας

Η δημόσια συγκοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργιάς σε μια πόλη. Ειδικά σε έναν Δήμο με τα χαρακτηριστικά της Κοζάνης είναι απαραίτητη μία σύγχρονη δημόσια συγκοινωνία που να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς το Ι.Χ. για τις μετακινήσεις εντός της πόλης και με τους περιμετρικούς οικισμούς. Παράλληλα, απαιτείται και η ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών που θα εξασφαλίζουν την αποδοτική της λειτουργία..

Οι γενικές αρχές του σεναρίου είναι οι ακόλουθες:

▪ Πύκνωση και βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων της δημόσιας συγκοινωνίας.

▪ Ανανέωση του στόλου της δημόσιας συγκοινωνίας (ΔΣ) με οχήματα «καθαρής ενέργειας».

▪ Αναβάθμιση των στάσεων.

▪ Ενσωμάτωση έξυπνης τεχνολογίας στο στόλο της ΔΣ.

▪ Δημιουργία χώρων park n ride για μετεπιβίβαση στη ΔΣ.

▪ Δημιουργία προγράμματος κοινόχρηστων οχημάτων.

Σενάριο Γ: Προτεραιότητα στη διαχείριση κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων

Τα μηχανοκίνητα μέσα έχουν επικρατήσει στις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων, ωστόσο η λειτουργία τους γίνεται με τρόπο μη οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδοτικό.

Οι γενικές αρχές του σεναρίου είναι οι ακόλουθες:

▪ Περιορισμός παράνομης στάθμευσης με στοχευμένη πεζοδρομίων.

▪ Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φυτεύσεις ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων, κλπ.) αποτροπής/ κατάργησης της παράνομης στάθμευσης –ιδιαίτερα αυτής επί των πεζοδρομίων.

▪ Δημιουργία οδικών δακτυλίων.

▪ Αποτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας.

▪ Επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

▪ Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού.

▪ Δημιουργία χώρων park n ride για μετεπιβίβαση στη Δημόσια Συγκοινωνία.

▪ Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών

▪ Προώθηση κινητήρων εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. ηλεκτροκίνηση, υβριδική τεχνολογία κ.ά)

Ο λόγος στους πολίτες

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν σε διαδικτυακή έρευνα στην ιστοσελίδα https://forms.gle/NkS6wN4KJypip6SN8   , όπου μπορούν να αφού διαβάσουν και μελετήσουν τα τρία σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να επιλέξουν το σενάριο που θεωρούν πως είναι καταλληλότερο να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης μας και θα εκφράζει το όραμά τους για το πώς φαντάζονται τις ιδανικές μετακινήσεις στην πόλη.

Η μαζική συμμετοχή θα εξασφαλίσει την έκφραση των προτεραιοτήτων και των προτιμήσεων της πλειοψηφίας των πολιτών, έτσι ώστε να επιτευχθεί τόσο ο απαραίτητος βαθμός συναίνεσης αλλά ταυτόχρονα και η από κοινού διαμόρφωση του περιεχομένου του μελλοντικού μας σχεδιασμού. Αυτό αποτελεί άλλωστε, και την ουσία της συμμετοχικότητας σε ένα ΣΒΑΚ.

 

Μοιραστείτε την είδηση