Αυξημένες αρμοδιότητες στον Επόπτη Λαικών Αγορών του Δήμου Κοζάνης- Αναλυτικά τα μέτρα για τη λαική της Αριστοτέλους

2 Min Read

Η λαϊκή αγορά της Αριστοτέλους στην Κοζάνη, είναι από τις μεγαλύτερες αγορές της χώρας. Σε αυτή δραστηριοποιούνται εκατοντάδες παραγωγοί και πολλές δεκάδες έμποροι διατροφικών και βιοτεχνικών προϊόντων. Η έκταση που καταλαμβάνεται ξεπερνά τα  14στρ. Σημαντική επέκταση έγινε στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου οι εκθέτες των βιοτεχνικών πλέον δραστηριοποιούνται σε ικανοποιητικές συνθήκες. Μικρές επίσης αλλά σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και σε πολλά σημεία, βελτιώνοντας τοπικά την προσπελασιμότητα και την εν γένει λειτουργία.

Παρόλα αυτά, την περίοδο αυτή η αγροτική παραγωγή του τόπου είναι αυξημένη η ανάγκη για την δραστηριοποίηση των παραγωγών επιτακτική.  Αυτονόητο είναι, ότι για την εισαγωγή και δραστηριοποίηση του συνόλου των εμπόρων και παραγωγών απαιτούνται πολλές μετατοπίσεις και μετακινήσεις των πάγκων, οι οποίες θα γίνονται μετά από υποδείξεις του επόπτη. Ο επόπτης των λαϊκών αγορών, σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτούν, θα καλεί το κλιμάκιο Δημοτικής Αστυνομίας και με ιδιόχειρη αναφορά, θα ενημερώνει για την αυθαίρετη εγκατάσταση εκθέτη. Σε κάθε περίπτωση, για τη συμμόρφωση των μη συνεργάσιμων εκθετών θα επιβάλλονται προστίμα κατά τον κανονισμό λαϊκών και ιδιαιτέρως των παρ.1,2 του άρθρου 12.

- Advertisement -

Θα αξιοποιηθεί το σύνολο των διατιθέμενων χώρων για την ανάπτυξη όλων των εκθετών (πάροδοι, κάθετες οδοί κτλ). Για τη βέλτιστη τοποθέτηση, οι έμποροι (βιομηχανικών – διατροφικών) δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν πάγκους πέρα των οκτώ μέτρων αυστηρά. Οι έμποροι αλιευμάτων έως τέσσερα μέτρα μήκους. Οι δε παραγωγοί έως τέσσερα μέτρα. Διάφορες υποκατηγορίες αυτών (παραγωγοί μελιού, κρασιού κτλ) μόνο ένα μέτρο.

Σε περίπτωση που οι χώροι δεν επαρκούν, θα μειώνονται περαιτέρω τα μήκη των πάγκων.

Εφιστούμε την προσοχή ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική όχι μόνο για τους εκθέτες αλλά και το καταναλωτικό κοινό.

Κλιμάκιο της Υπηρεσίας θα βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες για την καλύτερη τοποθέτηση και κατανομή.

Μοιραστείτε την είδηση