Ευρωπαϊκά Νέα

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τα σχέδια για έναν κλιματικά ουδέτερο κτιριακό τομέα έως το 2050

Από το 2028 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα Μέτρα για το κόστος ενέργειας και την κλιματική αλλαγή Ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών Τα κτίρια ευθύνονται για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου   Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την αύξηση του ρυθμού των ανακαινίσεων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η προτεινόμενη

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τα σχέδια για έναν κλιματικά ουδέτερο κτιριακό τομέα έως το 2050

Από το 2028 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα Μέτρα για το κόστος ενέργειας και την κλιματική αλλαγή Ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών Τα κτίρια ευθύνονται για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου   Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την αύξηση του ρυθμού των ανακαινίσεων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η προτεινόμενη

Κλιματική αλλαγή: το Κοινοβούλιο ψήφισε τη μείωση των εκπομπών κατά 40%

Όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005 Οι εθνικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών θα εξαρτώνται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Οι δυνατότητες για εμπορία, δανεισμό και εξοικονόμηση δικαιωμάτων εκπομπών θα είναι περιορισμένες Περισσότερη διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης πληροφοριών για δράσεις στα κράτη μέλη Ο νέος κανονισμός για τον επιμερισμό

Η συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου από τις 13 έως τις 16 Μαρτίου με μια ματιά

«Άρωμα» Ελλάδας θα έχει και αυτή η συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο από τις 13 έως τις 16 Μαρτίου. Ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν οι βουλευτές θα είναι τα λογισμικά κατασκοπείας και οι διαμαρτυρίες ευρωβουλευτών για τη μη συνεργασία κρατών μελών. Η «καμπάνα» χτυπάει και για τη χώρα μας αφού θα τεθεί και η άρνηση των κυβερνητικών εκπροσώπων της χώρας μας να συναντηθούν με τα μέλη της επιτροπής

Πρόγραμμα LIFE: Η ΕΕ επενδύει πάνω από 116 εκατ. ευρώ σε στρατηγικά έργα για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα

Η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 9 Μαρτίου 2023 επένδυση άνω των 116 εκατ. ευρώ για τα στρατηγικά έργα του νέου προγράμματος LIFE. Χάρη στη χρηματοδότηση οκτώ μεγάλα έργα στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία θα επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικά πρόσθετα κονδύλια από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών,

Ευρωβουλευτές ανησυχούν για τις ευρωπαϊκές αξίες που απειλούνται στην Ελλάδα

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών βρέθηκε στην Αθήνα από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2023, με σκοπό να εξετάσει θέματα και καταγγελίες που απασχολούν την επικαιρότητα. Η επίσκεψη κάλυψε ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ελευθερία των ΜΜΕ και η ασφάλεια των δημοσιογράφων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέματα ισότητας, η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού, το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, η επικεφαλής

Η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση για το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για τη μετατροπή του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις σε προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης. Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας, το οποίο επίσης παρουσιάστηκε χθες, και συμβάλλει στον δεύτερο πυλώνα του, στην ταχύτερη δηλαδή πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις εταιρείες

Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών

Στις 15 Φεβρουαρίου η Επιτροπή κίνησε 24 διαδικασίες κατά αρκετών κρατών μελών για παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες. Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες έχουν ζωτική σημασία για την οικονομία της ΕΕ. Οι υπηρεσίες αναλογούν στο 70 % περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ και ανάλογο μερίδιο έχουν στην απασχόληση. Η μη εφαρμογή

Βία κατά των γυναικών: το ΕΚ ζητά από την ΕΕ να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επιβεβαιώσει ότι η Ένωση μπορεί να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης χωρίς ομοφωνία στο Συμβούλιο Τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τη Σύμβαση και να την εφαρμόσουν πλήρως Στήριξη των θυμάτων μέσω ενός ευαίσθητου ως προς το φύλο εκπαιδευτικού προγραμματισμού για αστυνομικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς Μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει βιώσει σωματική βία, σεξουαλική βία, ή

Κομισιόν: Μείωση εκπομπών κατά 90% για φορτηγά και αστικά λεωφορεία έως το 2030

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε φιλόδοξους νέους στόχους εκπομπών CO2 για τα νέα βαρέα οχήματα από το 2030 και μετά. Οι στόχοι αυτοί θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών ―τα φορτηγά, τα αστικά λεωφορεία και τα λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων είναι υπεύθυνα για πάνω από το 6 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και για πάνω από το 25 %

Μέτρα προστασίας των πολιτών από τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης στο διαδίκτυο από εξτρεμιστές

Προειδοποίηση της Κομισιόν σε 22 χώρες και στην Ελλάδα για μη τήρηση μέτρων Στις 26 Ιανουαρίου η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 22 κράτη μέλη —Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία, επειδή δεν συμμορφώνονται με ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο,

Η Επιτροπή παρουσιάζει τα πρώτα προφίλ χωρών για τον καρκίνο που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό μητρώο ανισοτήτων

Χθες Τετάρτη, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) παρουσιάζουν τα πρώτα προφίλ χωρών για τον καρκίνο που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό μητρώο ανισοτήτων όσον αφορά τον καρκίνο και αφορούν κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Τα προφίλ δείχνουν ότι οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν ένα αξιόλογο ποσό ύψους σχεδόν 170 δισ. ευρώ για

Σήμα κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου και νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

10 σχέδια Erasmus+ για την υλοποίησή τους ΑΠΘ και ΕΚΠΑ από την Ελλάδα Χθες Τρίτη η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκαμπριέλ, ανακοίνωσε 10 σχέδια Erasmus+ που θα δοκιμάσουν νέες μορφές διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προβλέφθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια πριν από μόλις ένα έτος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Έξι από τα επιλεγμένα σχέδια

Επιμένει στη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τα εγκλήματα της Ρωσίας το Κοινοβούλιο

Να συσταθεί ειδικό διεθνές δικαστήριο για να δικαστεί το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας Το νέο δικαστήριο θα κληθεί να καλύψει το νομικό κενό στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη Η διεθνής νομική δράση θα έστελνε σαφές μήνυμα στη Ρωσία και τον κόσμο Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές ζητούν να λογοδοτήσει η ρωσική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το

Ο Marc Angel εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Εύας Καϊλή

Σε μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, ο Marc Angel (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο) έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρων ψήφων και εξελέγη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από δύο γύρους ψηφοφορίας. Αποτελέσματα πρώτης ψηφοφορίας Ψηφίσαντες: 648 Αποχές: 93 Έγκυρες ψήφοι: 555 Απαιτούμενος αριθμός ψήφων (απόλυτη πλειοψηφία): 278 Marc ANGEL (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο) 263 Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Πράσινοι, Γαλλία) 113 Annalisa TARDINO (ID, Ιταλία) 179 Αποτελέσματα δεύτερης ψηφοφορίας Ψηφίσαντες: 645

Σε ισχύ από χθες οι οδηγίες για την προστασία των ψηφιακών Ευρωπαϊκών υποδομών

Πρόσφατα, επιχειρήθηκε η υπονόμευση της συλλογικής ασφάλειας της Ευρώπης μέσω μιας σειράς απειλών κατά των υποδομών ζωτικής σημασίας της ΕΕ. Ήδη το 2020, η Επιτροπή είχε προτείνει να αναβαθμιστούν σημαντικά οι κανόνες της ΕΕ για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. Χθες Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, τέθηκαν σε ισχύ δύο βασικές οδηγίες για τις κρίσιμες και τις ψηφιακές υποδομές, οι οποίες θα ενισχύσουν την

Ευρωβαρόμετρο: Καθολική η ανησυχία των Ελλήνων για το κόστος ζωής

Το αυξανόμενο κόστος ζωής είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για το 93% των Ευρωπαίων, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα.  Το αυξανόμενο κόστος ζωής είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για το 100% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα (στο 93% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος). Ακολουθούν η απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (97% στην Ελλάδα, 82% στην ΕΕ). Οι πρόσφατες κρίσεις έχουν ενισχύσει την στήριξη των πολιτών για την

Παρελθόν από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Εύα Καϊλή

Η Ολομέλεια απέπεμψε χθες την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή που ανήκει πλέον στους «Μη Εγγεγραμμένους» Με 625 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές, η θητεία της Εύας Καϊλή στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τερματίστηκε χθες και επίσημα. Η Ολομέλεια αποφάσισε να μην έχει πλέον τη θέση της Αντιπροέδρου του οργάνου, μιας και για τον τερματισμό της θητείας απαιτούνταν διπλή πλειοψηφία (δύο τρίτα των ψηφισάντων και πλειοψηφία επί του αριθμού των μελών

Ρομπέρτα Μέτσολα: Δεν ανεχόμαστε τη διαφθορά

Οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο Κατά την έναρξη της χθεσινής ολομέλειας στο Στρασβούργο, εκτός ημερήσιας διάταξης, τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου.   Πρόεδρος Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα: Δεν ανεχόμαστε τη διαφθορά «Παρόλο που η οργή μου, ο θυμός μου και η θλίψη μου δεν εκφράζονται, να είστε βέβαιοι πως εκφράζω την αποφασιστικότητα, το Κοινοβούλιό μας να γίνει ισχυρότερο. Μην αυταπατάστε, η Ευρωπαϊκή δημοκρατία δέχεται

Νέοι κανόνες για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στην ΕΕ

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν έντεκα τομείς ζωτικής σημασίας, μεταξύ των οποίων οι ψηφιακές υποδομές, το νερό, τα τρόφιμα και η υγεία Ενιαίοι κανόνες και ορισμοί στη νομοθεσία με στόχο να ενισχυθεί η άμυνα της ΕΕ Εθνικές στρατηγικές ανθεκτικότητας και καλύτερη διασυνοριακή επικοινωνία Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα νομοθεσία με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ. Με 595 ψήφους υπέρ, 17κατά και 24αποχές, οι ευρωβουλευτές επικύρωσαν την προσωρινή