Χ. Μαλαματένιος: Εφικτό να βρεθούν ισοδύναμα για τον λιγνίτη

3 Min Read

Tο θέμα της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα εποχή, όπως είναι φυσικό, απασχολεί ιδιαίτερα τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Πολλοί είναι οι φορείς που εμπλέκονται στη φάση του σχεδιασμού και της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, με στόχο την χάραξη και την εφαρμογή στρατηγικών που θα απαντήσουν στις σημαντικές προκλήσεις.
Ένας από τους φορείς είναι και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Tracer που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Horizon 2020.
Για το θέμα μιλήσαμε με τον Διευθυντή Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ Χαράλαμπο Μαλαματένιο, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα, τις σχεδιαζόμενες δράσεις του, αλλά και τα ισοδύναμα του κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων.
Όπως μας είπε ο κ. Μαλαματένιος στόχος είναι «η υποστήριξη εννέα Ευρωπαϊκών περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ενεργειακής μετάβασης, ώστε να να διαμορφώσουν ή να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για την Έρευνα και την Καινοτομία και να ανταλλάξουν εμπειρίες για να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς αειφόρα ενεργειακά συστήματα».
Σύμφωνα με τον κ. Μαλαματένιο, η εξεύρεση ισοδύναμων είναι απολύτως εφικτή, μέσα από μια διαδικασία που θα απαντά στις ποικίλες τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. «Οι περιοχές αυτές χρειάζονται έναν οδικό χάρτη που θα διασφαλίσει την διέξοδο και την κοινωνική συνοχή» είπε χαρακτηριστικά.
Εκτός της Δυτικής Μακεδονίας, οι υπόλοιπες οκτώ περιφέρειες με παρόμοια χαρακτηριστικά, υψηλή δηλαδή εξάρτηση από τον λιθάνθρακα ή τον λιγνίτη, που αποτελούν στόχο του προγράμματος είναι: η περιοχή της Λουζατίας (Βραδεμβούργο DE40 και Δρέσδη DED2), Νοτιοανατολική Περιφέρεια (BG34 – Βουλγαρία), η Jiu Valley – Δυτική Περιφέρεια (RO42 – Ρουμανία), Άνω Σιλεσία (PL22 – Πολωνία), Βορειοδυτική Βοημία (CZ04 – Τσεχία), η περιοχή Kolubara (Σερβία), η περιφέρεια Ντόνετσκ (Ουκρανία) και η Ουαλία (UKL1, UKL2).
Μέσα από εννέα διαφορετικές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας που θα αναπτυχθούν, θα υπάρξουν προτάσεις για την απεξάρτηση των περιοχών από τον λιγνίτη ή τον λιθάνθρακα.
Κομμάτι της διαδικασίας θα είναι και η διεξαγωγή έρευνας για τις κοινωνικές προκλήσεις που θα προκύψουν από την απώλεια θέσεων, αλλά και οι προτάσεις για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς επίσης και των αναγκών επανεκπαίδευσης.
Όπως ανέφερε ο κ. Μαλαματένιος το πρώτο εργαστήριο το προγράμματος θα διοργανωθεί τον Μάιο του 2020 στην Κοζάνη και θα έχει να κάνει με την εξεύρεση δυνατοτήτων χρηματοδότησης.

Μοιραστείτε την είδηση