Χ. Βαρδάκας: Και όμως τελικά “ΠΕΖΟΔΡΟΜΕΙΤΑΙ ” η Π. Μελά και η Τριανταφυλλίδη βάσει της προμελέτης του ΟPEN MALL, του ΣΒΑΚ αλλά και άλλων στοιχείων . Ας μην παραπλανά τον κόσμο ο κ. Δήμαρχος .[Απάντηση στον Δήμο Κοζάνης].

6 Min Read

Λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω κ. Δήμαρχε αλλά από τα

στοιχεία και τα συγκεκριμένα δεδομένα προκύπτει οτι θα

“ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΤΕ” την Π. Μελά, την Τριανταφυλλίδη , την Μακεδονομάχων

και την Συντεχνιών και οχι μόνο. Δεν μπορείτε να παραπλανήσετε πιά

τον κόσμο όπως επιχειρείτε με την ανακοίνωση σας περί fake news της

10-4-2019 , και μάλιστα εν όψει των εκλογών.

 

Ειδικότερα :

 Α)Στην προμελέτη του OPENMALL γράφει:

1) “Υποέργο 4 , σελ 36,” Η οδός Π.Μελά μετατρέπεται σε δρόμο

περιορισμένης κυκλοφορίας με νέες επιστρώσεις και αστικό εξοπλισμό ”

[σελ 37 : ενιαία αντιμετώπιση με την Οδό Τριανταφυλλίδη ].

Αυτό σημαίνει οτι δεν θα περνούν τα ΙΧ αυτοκίνητα και λοιπά αυτοκίνητα ,

αλλά θα περνούν μόνο τα αστικά λεωφορεία , ταξι, πυροσβεστική.

2) η οδός Συντεχνιών ΠΕΖΟΔΡΟΜΕΙΤΑΙ : (σελ. 39 γράφει):

μετατρέπεται ο δρόμος σε περιορισμένης κυκλοφορίας “

3) η οδός Μακεδονομάχων ΠΕΖΟΔΡΟΜΕΙΤΑΙ επίσης : ( σελ 73 γράφει ):

” ο χαρακτηρισμός της οδού ως πεζοδρόμος και η ύπαρξη ραμπών ενισχύουν

την κινητικότητα των πεζών “.

Γιά να μην λέει τίποτε στην ανακοίνωση του ο Δήμος γιά την

πεζοδρόμηση των οδών Π. Μελά και Συντεχνιών έμμεσα ομολογεί οτι θα γίνει.

 

Β) Στην μελέτη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητος (ΣΒΑΚ)

 αναφέρεται :

1) Σχέδιο Π2 / 1-6-2018 : [ΝΟΕ 2017] : ” η Π. Μελά ως δρόμος

περιορισμένης κυκλοφορίας ” ήτοι πεζόδρομος και η Τριανταφυλλίδη με

“μηδέν” κυκλοφορία .

2) Σχέδιο Π2 : Μακροπρόθεσμο Σενάριο : ” η Π. Μελά γίνεται

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ  ομοίως και η Τριανταφυλλίδη.”

3) Σχέδιο Π1 : [ΝΟΕ 2017 ] : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

” η Π. Μελά γίνεται ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ , ομοίως και η Τριανταφυλλίδη “.

4) Σχέδιο Π1 : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (1-6-2018 ) :

” η Π. Μελά ως δρόμος περιορισμένης κυκλοφορίας ” ήτοι πεζόδρομος

και η Τριανταφυλλίδη με “μηδέν” κυκλοφορία .

5) Στά σχέδια από το 3ον ως το 10ον , τελευταίο, Βήμα

εφαρμογής του ΣΒΑΚ φαίνεται να έχει γίνει πεζόδρομος η Τριανταφυλλίδη,

όπως και η Π. Μελά δρόμος περιορισμένης κυκλοφορίας δηλ. πεζόδρομος .

Στην συγκέντρωση στο Κοβεδάρειο της 27-7-2018 ο αρμόδιος

Αντιδήμαρχος δήλωσε δημόσια ότι θα εφαρμόσει το Σχέδιο ΣΒΑΚ του

Δήμου στις αναπλάσεις που θα γίνουν στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

(OPENMALL), και θα καταργήσει και όσες θέσεις στάθμευσης προβλέπεται

να καταργηθούν εκεί από το ΣΒΑΚ, δεν διευκρίνισε ποιές.

Στις 29-10-2018 στο Δημοτ. Συμβούλιο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

είπε ότι θα κάνουν τις πεζοδρομήσεις που προβλέπονται από το ΣΒΑΚ

στην περιοχή του OPENMALL .

Δεν μας απαντά ο κ. Δήμαρχος γιά το ” ΠΟΤΑΜΙ” σε πλάτος 15 μ

στό οποίο θα μετατρέπεται η Π. Μελά στην περίπτωση έντονης βροχής,

όπου το νερό θα μπαίνει μέσα στά μαγαζιά, και θα “καταργούνται” από

το νερό τα πεζοδρόμια. Ούτε γιά μιά σειρά άλλων προβλημάτων γιά το

OPENMALL που καταγράψαμε.

Τα πλήθος προστατευτικά κάγκελα που οριοθετούν τα πεζοδρόμια

και την κίνηση πεζών στην Π. Μελά και στά φανάρια θα τα ξηλώσετε ;

γιά λειτουργική ενοποίηση όπως γράφετε . Αν τα διατηρήσετε αστείο

φαινόμενο δεν θα είναι ; Ο όρος “λειτουργική ενοποίηση ” που

χρησιμοποιεί ο Δήμος στην ανακοίνωση του παραπέμπει σε πεζοδρόμηση

της Π. Μελά .

Κατά την βαθειά πίστη της Δημοτικής αρχής το ΘΕΜΕΛΙΟ για

αυτούς του ΣΒΑΚ είναι η εκδίωξη του ΙΧ αυτοκινήτου από το ευρύτερο

κέντρο , η κατάργηση 4.500 ως 5.000 θέσεων στάθμευσης και πολλές

πεζοδρομήσεις ΑΔΙΑΦΟΡΟΝΤΑΣ γιά τις ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ στην λειτουργία της

πόλης και της αγοράς της.Και από αυτό δεν κάνουν πίσω .

Προσπαθούν  δε ‘” μουλοχτά ‘” , σιωπηρά , βήμα – βήμα να το επιβάλλουν.

όπως κάνουν και με την Π. Μελά – Τριανταφυλλίδη.

 

Δημοσιεύθηκαν πολλά υπομνήματα με προβληματισμούς και

ερωτήματα πρός τον Δήμο . Ποτέ δεν απήντησε. Ζητήθηκαν στοιχεία ,

επίσης δεν εδόθησαν.

Τάχα μιλάμε γιά διαβούλευση.

Ποτέ δεν έγινε συζήτηση στην τηλεόραση γιά το ΣΒΑΚ ή το ΟΠΕΝ ΜΑΛΛ,

τα τόσο κρίσιμα αυτά θέματα. Την αποφεύγει μάλλον ο Δήμος.

 

Αν θέλει ο Δήμος να πείσει τον κόσμο ας κάνει μιά ξεκάθαρη

γραπτή δήλωση οτι δεν θα πεζοδρομηθούν οι δρόμοι Π. Μελά ,

Τριανταφυλλίδη, Μακεδονομάχων και Συντεχνιών ούτε στο άμεσο ,ούτε

στο μέλλον Μακροπρόθεσμα,οτι δεν θα γίνουν περιορισμένης κυκλοφορίας

οτι θα διέρχονται και τα ΙΧ αυτοκίνητα από εκεί και οτι θα αλλάξει την

μελέτη του ΣΒΑΚ αλλά και την μελέτη του OPENMALL .

Προτείνω δε να τοποθετηθούν κυβόλιθοι στην Π. Μελά και

Τριανταφυλλίδη μέχρι το ύψος του υπάρχοντος οδοστρώματος και χωρίς

υπερύψωση μέχρι τα πεζοδρόμια γιά λόγους οπτικής αισθητικής.

Αντί να μας κατηγορεί ο Δήμος γενικά και αόριστα παρακαλείται

να προσέξει οτι όλα όσα κατά καιρούς γράψαμε ήσαν τεκμηριωμένα , δεν

βρέθηκαν λάθη και εγράφησαν με καλή πρόθεση για το καλύτερο γιά

 

την πόλη μας .

 

 

Χάρης Βαρδάκας

Πολ. Μηχ/κός

Κοζάνη

 

 

Μοιραστείτε την είδηση