Χορήγηση υποτροφιών του κληροδοτήματος Θ. Μανούση σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου καταγόμενους από την Σιάτιστα

1 Min Read

Ο Δήμος Βοΐου θα χορηγήσει από τα έσοδα της Κληρονομιάς «Θ. ΜΑΝΟΥΣΗ» σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείων, που αρίστευσαν (18,1 και πάνω) την προηγούμενη χρονιά για τα παρακάτω σχολικά έτη, καταγόμενοι από την Σιάτιστα, με επιλογή:
Α) Σχολικό Έτος 2011-2012, δέκα (10) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2010-2011)
Β) Σχολικό Έτος 2012-2013, δέκα (10) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2011-2012)
Γ) Σχολικό Έτος 2013 -2014, δέκα (10) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2012-2013)
Δ) Σχολικό Έτος 2014-2015, δέκα (10) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2013-2014)
Ε) Σχολικό Έτος 2015-2016, δέκα (10) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2014-2015) και
ΣΤ) Σχολικό Έτος 2016-2017, δέκα (10) υποτροφίες (προηγούμενο έτος 2015-2016)
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 90,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Βοΐου (Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας) αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι τις 02/03/2018.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου στο τηλ. 2465 3 50112.

Μοιραστείτε την είδηση