Χωρίς φορτηγά στη Γέφυρα Σερβίων και ο Σεπτέμβριος

3 Min Read

Λάθη στα τεύχη δημοπράτησης… ματαίωσαν το διαγωνισμό για τη μεγάλη μελέτη

Σε τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης της μεγάλης μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας και τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά τη ματαίωση του διαγωνισμού στις 30 Αυγούστου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Όπως είχε γράψει ο «Χ» στις 30/8 μέχρι τη στιγμή της απόφασης για ματαίωση του διαγωνισμού το ενδιαφέρον ήταν από ισχνό ως ανύπαρκτο, ενώ οι ενδιαφερόμενες να συμμετέχουν μελετητικές εταιρείες είχαν αποστείλει επιστολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία ζητούσαν διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων σημείων του φακέλου, όπου εντοπίζονταν ελλείψεις.

Φαίνεται, τελικά, ότι αυτό οδήγησε την Περιφέρεια στην ματαίωση του διαγωνισμού και σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 30/8 γίνεται επίκληση στην σχετική παράγραφο του ν. 4412/2016 όπου γίνεται λόγος για «δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις». Να σημειωθεί ότι η έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης της μελέτης έγινε στις 4 Ιουλίου από την 36η Οικονομική Επιτροπή.

Η σημαντική αυτή καθυστέρηση που παρουσιάζεται στο διαγωνισμό για τη «μεγάλη» μελέτη της γέφυρας δεν είναι χωρίς συνέπειες, αφού όπως είπε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κατάκαλος «είναι πολύ σημαντικό να γίνει η συνολική μελέτη διότι τα προβλήματα και στα άλλα τμήματα της γέφυρας υπάρχουν».

Το πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής για τη ματαίωση του διαγωνισμού της μεγάλης μελέτης

Κατάκαλος: Σε δύο-τρεις εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοπικής ενίσχυσης

Σε ό,τι αφορά τώρα τις εργασίες τοπικής ενίσχυσης, αυτές αναμένεται να διαρκέσουν σίγουρα άλλες δύο με τρεις εβδομάδες. Θα ακολουθήσουν οι προφορτίσεις, προκειμένου να προταθεί το άνοιγμα και για τα φορτηγά το συντομότερο δυνατόν, όπως ανέφερε ο κ. Κατάκαλος, μετά από νέες μετρήσεις που πραγματοποίησε στο σημείο.

Σύμφωνα με τον κ. Κατάκαλο, σε ό,τι αφορά στη μελέτη τοπικής αποκατάστασης, οι  διοικητικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, η μελέτη έχει εγκριθεί και «είμαστε σε διαδικασία ανάδειξης του εργολάβου που θα την υλοποιήσει». Μετά την τοπική ενίσχυση, είπε ο κ. Κατάκαλος, η στάθμη της γέφυρας θα είναι εκεί που ήταν πριν τη χρήση των περιοριστικών μέτρων και θα υπάρχει πλήρης ασφάλεια για τη διέλευση των φορτηγών μέχρι 40 τόνους.

Από τον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε κατά το άνοιγμα της Γέφυρας Σερβίων
στις 7 Ιουνίου

www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση