Χρεωστικά και πιστωτικά δηλώσεων

4 Min Read


Εφάπαξ ή σε δόσεις πραγματοποιείται η καταβολή του φόρου εισοδήματος, που προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με βάση το νόμο, η πληρωμή του φόρου σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και καθεμία από τις επόμενες κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Σε ότι αφορά την επιστροφή φόρου εισοδήματος, όταν το ποσό που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε υπερβαίνει το ποσό που οφείλεται, η διαφορά που προκύπτει δεν επιστρέφεται. Σημειώνεται ότι η επιστροφή του φόρου πραγματοποιείται μέσω των τραπεζών και εφόσον ο δικαιούχος έχει δηλώσει τον αριθμό IBAN του τραπεζικού ιδρύματος, με το οποίο συνεργάζεται, στα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού στο σύστημα TAXIS.
Η επιστροφή του φόρου αφορά όσους πολίτες είναι φορολογικά ενήμεροι αλλά και εκείνους, οι οποίοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι. Το ποσό που προκύπτει με βάση την πράξη προσδιορισμού του φόρου, εάν είναι μικρότερο από 5 ευρώ αθροιζόμενο συνολικά για το σύζυγο και τη σύζυγο, τότε αυτό δεν επιστρέφεται. Επιπλέον, ποσό οφειλής, το οποίο με βάση το εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κινείται από 30 ευρώ και κάτω, δεν βεβαιώνεται. Το ποσό αυτό θα πρέπει να αφορά αθροιστικά το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.
Λίγοι περισσότεροι από έναν στους δέκα φορολογούμενους, θα είναι εκείνοι, οι οποίοι θα λάβουν τελικά επιστροφές φόρων μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του 2017 για τα φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή, ποσοστό που ανέρχεται στο 12,8% του συνόλου των 5,6 εκατ. δηλώσεων που έχουν υποβληθεί έχουν λαμβάνειν συνολικά 303,4 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στις 720.049 πιστωτικές δηλώσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση.
Το πρώτο στάδιο επιστροφών ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους πρώτους 270.000 φορολογούμενους να αναμένουν την Παρασκευή 13 Αυγούστου, την καταβολή συνολικού ποσού 80,9 εκατ. ευρώ, καθώς το σύνολο του ποσού θα κατανεμηθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω του IBAN που έχουν δηλώσει στο σύστημα TAXIS και οι ίδιοι θα μπορούν να το εισπράξουν.
Επί της ουσίας, το ποσό των επιστροφών αναμένεται να κινηθεί κοντά στα επίπεδα των περσινών δηλώσεων μετά την εκκαθάριση για το φορολογικό έτος 2016. Θυμίζουμε ότι στις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2017, αυτές που εμφάνισαν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστωτικό αποτέλεσμα για τα κρατικά ταμεία ανήλθαν συνολικά σε 975.513, με το ποσό που επιβάρυνε τη φορολογική διοίκηση να ανέρχεται στα 374.873.757 και το ποσοστό επί του συνόλου των εκκαθαρισμένων δηλώσεων, να είναι 15,54%.
Ταυτόχρονα το σύνολο των ατόμων που θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον φόρο, με βάση τις μέχρι στιγμής εκκαθαρίσεις των δηλώσεων είναι 2.242.605, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 2.595.476.888 ευρώ, ήτοι 39,87% του συνόλου. Επίσης οι μηδενικές δηλώσεις ανέρχονται σε 2.661.753, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 47,33% επί του συνόλου.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση