Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Δήμο Σερβίων –Βελβεντού για την βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα

1 Min Read

Τη χρηματοδότηση για την βελτίωση του αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, συνολικού μήκους 2500 μέτρων και πλάτους 4,5 μέτρων, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ασφαλέστερη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής.

- Advertisement -

Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 41.000,00€, που θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 541 . Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της  σύμβασης.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενισχύει τους Δήμους που αδυνατούν να συντηρήσουν τους αγροτικούς τους δρόμους, μέσα από σημαντικές παρεμβάσεις που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας και συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης.

Μοιραστείτε την είδηση