Clube: Η Ευρώπη προωθεί τη Βιοοικονομία

4 Min Read

Το Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας το οποίο δημοσιεύθηκε επισήμως στις 16/11/2017, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη σχεδιάζει να αναπτύξει αυτή τη τεράστια βιομηχανία. Συντάχθηκε από το Πάνελ Βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων και μικρών εταιρειών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, παραγωγών βιομάζας, περιφερειών και ακαδημαϊκών από όλη την Ευρώπη.

 

- Advertisement -

Ο Δρ. Ιωάννης Φάλλας, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο σε αυτό το πάνελ και συνέβαλλε στη διαμόρφωση του Μανιφέστου για τη Βιοοικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το Μανιφέστο Βιοοικονομίας παρουσιάστηκε στον Carlos Moedas, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, στο πλαίσιο της ημέρας πολιτικής για τη Βιοοικονομία την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

 

Ο κ. Carlos Moedas, Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, δήλωσε: «Αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και της βιομηχανικής αλλαγής, έχουμε την ευθύνη να καταλάβουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους βιολογικούς πόρους που διαθέτουμε. Κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Έχουμε κάνει απολογισμό αυτής της προόδου για να διασφαλίσουμε ότι εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στη σωστή κατεύθυνση σε αυτό το διαφορετικό και ταχέως μεταβαλλόμενο τμήμα της οικονομίας”.

 

Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι η ΕΕ έχει κινητοποιήσει με επιτυχία τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε αυτόν τον τομέα. Η ειδική χρηματοδότηση της ΕΕ για τη βιοοικονομία έχει υπερδιπλασιαστεί, από 1,9 δισ. ευρώ στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) σε 4,52 δισ. ευρώ στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

 

Μέσω της στρατηγικής της για τη βιοοικονομία του 2012, η Ευρώπη σημείωσε σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης μιας πιο καινοτόμου, αποδοτικής από πλευράς πόρων κοινωνίας. Η στρατηγική προωθεί την υποκατάσταση των ορυκτών πόρων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τη βιώσιμη προσφορά των βιολογικών πόρων και την επισιτιστική ασφάλεια ενόψει της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Ωστόσο, είναι πλέον καιρός αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί.

 

Οι ΣΔΙΤ της Επιτροπής με τη βιομηχανία – όπως είναι τα Πρόγραμμα “Bio-Based Industries Joint Undertaking” – αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων. Παρέχει επιτυχημένα παραδείγματα για το πώς η βιοοικονομία μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές οικονομίες μετατρέποντας παλιές βιομηχανικές περιοχές δημιουργώντας παράλληλα εξειδικευμένες «πράσινες» θέσεις εργασίας.

 

Επιπλέον, η ανασκόπηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της ΕΕ επωφελούνται όλο και περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιοοικονομία. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζει επίσης ότι η περαιτέρω κινητοποίηση επενδύσεων και ένα σταθερό κανονιστικό περιβάλλον εξακολουθούν να απαιτούνται για την κλιμάκωση και την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων τεχνολογιών. Επίσης, απαιτεί καλύτερη πολιτική συνοχή και βελτιωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου.

 

Περισσότερα για το Πάνελ Βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ολόκληρο το μανιφέστο μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=panel#manifesto

 

 

Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Φάλλας

Διευθυντής

Νικόλαος Ντάβος

Διαχειριστής

www.clube.gr

[email protected]

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

24610 – 53993, 986

Μοιραστείτε την είδηση