Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Αυξημένες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων

1 Min Read

Από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι το προηγούμενο διήμερο παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) στο σύνολο σχεδόν των σταθμών που παρακολουθεί η Περιφέρεια.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις οφείλονται στον εγκλωβισμό λόγω άπνοιας, θερμοκρασιακών αναστροφών και αυξημένης υγρασίας τις πρωινές ώρες, των ρύπων που παράγονται από την καύση στερεών καυσίμων (επιτρεπτών και μη) για θέρμανση και τις εκπομπές άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΔΕΗ κ.λ.π.).

- Advertisement -

Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις παρατηρούμε ότι το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί ο Περιφερειάρχης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.70601/ΦΕΚ 3272 Β/23-12-2013 και την υπ’αρίθμ. οικ.66941/1892/ΦΕΚ 1589 Β/6-6-2016 απόφαση, θα προβεί στην έκδοση απόφασης κήρυξης βραχυπρόθεσμων μέτρων δράσης για την προστασία των πολιτών και τη μείωση των εκπομπών.

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε την είδηση