ΔΕΗ: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ομαλή τροφοδοσία του Δήμου Κοζάνης με θερμική ενέργεια

1 Min Read

Με αφορμή δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου της Δ. Μακεδονίας για διακοπή της παροχής τηλεθέρμανσης στο Δήμο Κοζάνης από τις Μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, λόγω εργασιών περιβαλλοντικής αναβάθμισης στις εν λόγω Μονάδες, η ΔΕΗ επισημαίνει τα
παρακάτω:
– Οι εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης των Μονάδων 3 και 4 δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα (οι εργασίες στη Μονάδα 3 θα ξεκινήσουν ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση αυτών στη Μονάδα 4).
– Η Μονάδα 5 που επίσης έχει δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης έχει προγραμματισθεί να είναι σε λειτουργία όλη την τρέχουσα θερμαντική περίοδο.
– Για την κάλυψη των αναγκών σε τηλεθέρμανση του Δήμου Κοζάνης απαιτείται να είναι διαθέσιμες, κατά μέγιστο, δύο από τις τρεις Μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου που έχουν δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης (Μονάδες 3, 4 και 5), απαίτηση που τηρείται πλήρως με το σχετικό προγραμματισμό.
Κατόπιν των ανωτέρω από πλευράς ΔΕΗ τονίζεται ότι, σε ότι αφορά τις τεχνικές της εγκαταστάσεις, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ομαλή τροφοδοσία του Δήμου Κοζάνης με θερμική ενέργεια.
Με την ευκαιρία αυτή η ΔΕΗ υπενθυμίζει την υφιστάμενη εκκρεμότητα από πλευράς ΔΕΥΑΚ (αρμόδιας Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης) για την υπογραφή Σύμβασης Παροχής Θερμικής Ενέργειας, δεδομένου ότι η προηγούμενη έχει λήξει από το 2012.

Μοιραστείτε την είδηση