ΔΕΗ: Νέοι γενικοί διευθυντές Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής και Λιγνιτικής Παραγωγής

1 Min Read

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε  την πρόσληψη δύο νέων γενικών διευθυντών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

α) την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στον κύριο Φώτιο Καραγιάννη Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχο Doctorat de l’ ENSAE της Τουλούζης.

Εργάζεται στη ΔΕΗ επί 28 χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, Διευθυντής Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων, Διευθυντής Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων, Διευθυντής Υλοποίησης Επιχειρηματικών Δράσεων, Διευθυντής Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων και Διευθυντής Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Παραγωγής,

και

β) την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Λιγνιτικής Παραγωγής στον κύριο Δημήτριο Μετικάνη Χημικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχο τίτλου ΜΒΑ από το ALBA.

Εργάζεται στη ΔΕΗ 34 χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης όπως στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής, στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής καθώς και στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων, Προμηθειών και Μεταφορών. Το Μάιο του 2008 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής και τον Ιανουάριο 2017 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Παραγωγής.

Μοιραστείτε την είδηση