Δεκτή έκανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την προσφυγή του Χαρίσιου Γκοβεδάρου που απέπεμψε ο Περιφερειάρχης από Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας

1 Min Read

Δεκτή έκανε την προσφυγή του Χαρίσιου Γκοβεδάρου, πρώην Αναπληρωτή Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη ο οποίος απέπεμψε τον κ. Γκοβεδάρο από την συγκεκριμένη θέση γιατί, μεταξύ άλλων, δεν ενημέρωσε για την έλευση προσφύγων σε ξενοδοχειακή μονάδα συγγενικού του προσώπου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Ο κ. Γκοβεδάρος με την προσφυγή του ζητά την ακύρωση της απόφασης του Περιφερειάρχη για διάφορους λόγους με την Αποκεντρωμένη να κάνει δεκτή την προσφυγή του.
Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο την απόφαση και τους λόγους που έγινε δεκτή η προσφυγή

Απόφαση Χ Γκοβεδαρος

Μοιραστείτε την είδηση