ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΤΕΛΕΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

straboy
από straboy
1 Min Read

Από Δευτέρα 23-05- 2016 έως και 03-06- 2016 διαρκεί η υποβολή αιτήσεων για το

πρόγραμμα δωρεάν συμμετοχής παιδιών στις κατασκηνώσεις της Στέγης παιδιού Κοζάνης «Ο

- Advertisement -

ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» στον Πτελεό Μαγνησίας. Η δράση αφορά σε οικογένειες με χαμηλό

εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας, του τελευταίου οικονομικού έτους.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Πιστοποιητικό ή Μόνιμης Κατοικίας.

4.Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των

προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή,

τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε

κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π.).

Μοιραστείτε την είδηση