Δεν τελειώνουν τα προβλήματα στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού. Προσφυγή κατέθεσε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος

4 Min Read

Συνεχίζεται ο «χαμός» στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού, ενώ φαίνεται ότι δύσκολα θα υπάρξει συναίνεση. Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Αθανάσιος Κοσματόπουλος βρέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, όπου τα «άκουσε» από το Συντονιστή Βασίλη Μιχελάκη για το θέμα του προϋπολογισμού.
Στο μεταξύ προσφυγή κατέθεσε εκ μέρους της παράταξης Ενωτική Κίνηση ο επικεφαλής Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:
Πριν από λίγες μέρες εκ μέρους της παράταξης ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, κατέθεσα προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, κατά της υπ’ αριθμ. 278-2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού, με την οποία επιβάλλονταν υπέρογκες και άδικες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Με την προσφυγή ζητείται η ακύρωση της απόφασης 278-2017 του δημοτικού συμβουλίου για τους παρακάτω βασικούς λόγους:
1. Έγκριση απόφασης χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία. Κατά την ψηφοφορία, η πρόταση της πλειοψηφίας έλαβε 12 θετικές ψήφους σε σύνολο των 24 παρόντων κατά την δημιουργία της απαρτίας, ενώ απαιτούνταν 13 ψήφοι.
2. Έλλειψη γνωμοδότησης των συμβουλίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. Η εν λόγω απόφαση αφορά άμεσα την λειτουργία και την ύπαρξη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του δήμου, αφού από αυτή επηρεάζεται άμεσα η ζωή και η οικονομία των κοινωνιών αυτών. Κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης 278-2017, όχι μόνον δεν ζητήθηκε η ψήφος των προέδρων και των εκπροσώπων των συμβουλίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, αλλά ούτε καν η γνωμοδότηση των συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών.
3. Επιβάλλονται αυξήσεις υπερβολικές και υπέρογκες έως 192%. Με την εν λόγω απόφαση επιβλήθηκαν αυξήσεις υπέρογκες και παράλογες που κυμαίνονται από 38,29% έως 191,42 %, ενώ σύμφωνα με το νόμο επιτρέπονται αυξήσεις μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος.
4. Δεν ισοσκελίζονται έσοδα-έξοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, υποκρύπτεται έμμεση φορολογία. Τα συνολικά έξοδα των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας ανέρχονται στο ύψος των 953.256,76 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα μετά τις αυξήσεις θα ανέλθουν στο ύψος των 1.047.973,04 ευρώ, δηλαδή προκύπτει μία διαφορά ίση με 94.716,64 € και ως εκ τούτου υποκρύπτεται φορολογία αντίστοιχου ύψους.
5. Δεν προκύπτει ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Πέραν των πολύ μεγάλων αυξήσεων που δεν συνδυάζονται με την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών στο σύνολό τους, οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν είναι άδικες για τις μικρές κοινότητες σε όφελος των μεγάλων οικισμών.
6. Τα ελλείμματα στην υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης καλύπτονται με αυξήσεις στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το επιπλέον ποσό των 94.716,64 € που εισπράττεται από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, ουσιαστικά αποτελεί το έλλειμμα από τα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. Εν κατακλείδι με την απόφαση 278-2017 του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού τα ελλείμματα στην υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης καλύπτονται με αυξήσεις στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
7. Επιβολή αυξήσεων χωρίς μελέτη ισοσκέλισης εσόδων-εξόδων
8. Επίκληση του χρέους προς ΔΕΗ Α.Ε. ύψους 1,168 εκ. ευρώ. Το χρέος προς την ΔΕΗ Α.Ε μπορεί εντός του 2018 να εξοφληθεί από τα ανείσπρακτα έσοδα των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης των ετών 2015, 2016, 2017 συνολικού ύψους 2.222.847 €., τα οποία η δημοτική αρχή τώρα άρχισε να βεβαιώνει. Κι αυτό γιατί το χρέος αυτό δημιουργήθηκε κυρίως από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων ύδρευσης.
9. Επιβολή αυξήσεων χωρίς μελέτη εξορθολογισμού των τελών. Επιβάλλονται αυξήσεις χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη εξορθολογισμού των τελών, στην οποία έπρεπε να περιλαμβάνονται:
– Ενέργειες αύξησης εσόδων μέσω του ελέγχου της ακρίβειας των δηλώσεων των οικιών και όχι μέσω αυξήσεων.
– Ενέργειες μείωσης των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για τον φωτισμό, ψύξη και θέρμανση, όσο και των αντλιοστασίων ύδρευσης.
– Ενέργειες μείωσης της σπατάλης ή της κλοπής νερού από παράνομες συνδέσεις.

Μοιραστείτε την είδηση