ΔΕΣΦΑ: Βέλτιστη επιλογή το small scale LNG για τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας

4 Min Read

Την λύση του «small scale LNG» προκρίνει ως αποτελεσματικότερη και τεχνικοοικονομικά αρτιότερη επιλογή ο ΔΕΣΦΑ για την τροφοδοσία των περιοχών της Πορείας, του Περδίκκα και του Άσπρου στη Δυτική Μακεδονία έναντι αντίστοιχων “εξόδων” από τον αγωγό TAP.

Στο αναθεωρημένο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2022-2031 και το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο Διαχειριστής περιλαμβάνει μια μελέτη για την εναλλακτική τροφοδότηση εξόδων της Δυτικής Μακεδονίας με LNG.

- Advertisement -

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της ΡΑΕ, ο Διαχειριστής προχώρησε σε συγκριτική εξέταση της τροφοδοσίας των περιοχών Πόρειας, Περδίκκα και του Άσπρου μέσω του αγωγού TAP, και έπειτα από ενδελεχή ανάλυση της οικονομικά αποτελεσματικότερης λύσης για την τροφοδοσία των συγκεκριμένων περιοχών, προτείνεται η τροφοδοσία των περιοχών με χρήση εγκαταστάσεων ΥΦΑ μικρής κλίμακας από το σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων στη Ρεβυθούσα.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης για τις συγκεκριμένες περιοχές:

Η λύση του «small scale LNG» θα λειτουργήσει μόνιμα στην περιοχή της Πόρειας ενώ σε Άσπρος και Περδίκκα, οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις θα λειτουργήσουν μόνο για το διάστημα 2023-2024. Σημειώνεται πως έχουν εντοπιστεί «αρθρωτές» λύσεις εφοδιασμού που μεγιστοποιούν τις πιθανές συνέργειες και ελαχιστοποιούν έτσι το σχετικό κόστος και την μελλοντική επέκταση.

Περδίκκα και Άσπρος: Η διαφορά στην δαπάνη κεφαλαίου (CapEx) ανάμεσα στη λύση μέσω αγωγού TAP και SSLNG είναι περισσότερο από 50% (σε απόλυτες αξίες CapEx, το κόστος της λύσης TAP είναι 920.000 ευρώ μεγαλύτερο έναντι του αντίστοιχου κόστους για υποδομές ssLNG), ενώ τα λειτουργικά έξοδα (OpEx) του SSLNG είναι μικρότερα των αντίστοιχων του TAP, καθιστώντας την τροφοδότηση των περιοχών μέσω SSLNG πιο συμφέρουσα επιλογή. Να σημειωθεί ότι οι υποδομές ssLNG θα μετεγκατασταθούν σε άλλη περιοχή μόλις τεθεί σε λειτουργία ο αγωγός Υψηλής Πίεσης που κατασκευάζεται στην περιοχή.

Πόρεια: Η δαπάνη κεφαλαίου για την εγκατάσταση των υποδομών μικρής κλίμακας LNG είναι περίπου 2-4 εκατ. ευρώ υψηλότερη έναντι των αντίστοιχων κεφαλαίων στην περίπτωση της λύσης εξόδου από τον αγωγό TAP. Ωστόσο, τα λειτουργικά κόστη στην περίπτωση της λύσης του αγωγού TAP είναι περίπου 2.5 φορές υψηλότερα σε σχέση με τα λειτουργικά κόστη των υποδομών SSLNG, καθιστώντας και στην περίπτωση αυτή, συμφερότερη επιλογή την αξιοποίηση υποδομών μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Και στις δύο περιπτώσεις, είτε προκριθεί η λύση του TAP είτε προκριθεί η λύση των υποδομών ssLNG, οι έξοδοι προβλέπεται να λειτουργήσουν τον Οκτώβριο του 2023.

Ειδικότερα, για τις περιοχές Καστοριά και Γρεβενά που πρόκειται να προμηθεύονται αέριο από την έξοδο της Πόρειας, ο ΔΕΣΦΑ υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός με την ΔΕΔΑ, υπό την εποπτεία της ΡΑΕ, ώστε να καταληχθεί η τελική επιλογή για την τροφοδότηση των περιοχών και στην συνέχεια οι ακριβείς τοποθεσίες που θα φιλοξενήσουν τις υποδομές.

Ταυτόχρονα, μετά το 2024, η αυξημένη ζήτηση της περιοχής θα εξυπηρετείται χρησιμοποιώντας και τις υποδομές που θα έχουν μεταφερθεί από Άσπρος και Περδίκκα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΔΕΣΦΑ για την εναλλακτική τροφοδότηση εξόδων της Δ. Μακεδονίας με LNG.

Att.-4_ssLNG-to-Poria-Aspros-Perdikas

energypress

Μοιραστείτε την είδηση