ΔΕΤΗΠ: Εξόφληση οφειλών κατανάλωσης τηλεθέρμανσης περιόδου 2016-17 και παλιότερων περιόδων

4 Min Read

Κατά την διάρκεια όλης της χειμερινής περιόδου έως σήμερα η ΔΕΤΗΠ, σεβόμενη τις οικονομικές δυσκολίες των καταναλωτών τηλεθέρμανσης, έδωσε την δυνατότητα εξόφλησης οφειλών με δόσεις και με τμηματική καταβολή των ποσών των λογαριασμών θέρμανσης, δηλαδή την ευχέρεια να καταβάλλεται όποιο ποσό συγκεντρώνεται σε κάθε οικοδομή, ΑΤΟΚΑ, χωρίς άλλες επιβαρύνσεις και χωρίς να διακόπτει την παροχή.
Η πλειοψηφία των καταναλωτών μας ανταποκρίθηκε και αποπληρώνει με συνέπεια τους λογαριασμούς και έτσι η τηλεθέρμανση, για 8η συνεχή περίοδο, κράτησε σταθερό το εξαιρετικά χαμηλό τιμολόγιό της. Όμως πολλές οικοδομές συνεχίζουν να έχουν οφειλές προς την Δ.Ε.ΤΗ.Π. περσινής ή και παλιότερων περιόδων, τις οποίες δεν εξόφλησαν.
Πληροφορούμε τους καταναλωτές που οφείλουν στην Τηλεθέρμανση ότι η προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών περσινής και παλαιότερων περιόδων παρατείνεται έως την 15 – 9 – 2017.
Σε περίπτωση μη εξόφλησης έως την παραπάνω προθεσμία, παρέχεται η δυνατότητα δόσεων, για την εξόφληση των οφειλών περσινής περιόδου 2016-17, με προϋπόθεση να εξοφληθούν οι οφειλές προηγούμενων περιόδων (2015-16 ή παλιότερες).
________________________________________
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
1ον : Από 1/9/2017 ως 15/9/2017 παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού δόσεων για οφειλές της περσινής περιόδου 2016-2017.
2ον : Προϋπόθεση για να προβεί κάποιος καταναλωτής σε διακανονισμό περιόδου 2016-2017, αποτελεί η εξόφληση τυχόν παλαιών οφειλών (2014-15 ή παλιότερων).
3ον : Κατά τον διακανονισμό καταβάλλεται το 30% της οφειλής και το υπόλοιπο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με τελευταία δόση την 31/5/2018.
4ον : Σε περίπτωση παλαιών οφειλών (περιόδων 2014-15 ή παλιότερων), η εξόφλησή τους συμψηφίζεται με την προκαταβολή για τον νέο διακανονισμό.

5ον : Η ρύθμιση δόσεων γίνεται με έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που θα υπογράφει ο διαχειριστής.
4ον : Σε ειδικές περιπτώσεις οικονομικά ευάλωτων καταναλωτών με αποδεδειγμένες δυσχέρειες, διακανονίζεται η ατομική οφειλή με καταβολή του 20% του συνολικού ποσού και έως 8 μηνιαίες ισόποσες δόσεις για το υπόλοιπο ποσό , με προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
− Δικαιολογητικό ανεργίας : Κάρτα Ανεργίας

- Advertisement -

− ή Δικαιολογητικό Χαμηλού εισοδήματος : Εκκαθαριστικό μικρότερο ή ίσο των 10.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί ή προστατευόμενο μέλος. Το εκκαθαριστικό εμφανίζεται στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. και επιστρέφεται (δεν κατατίθεται).

− ή Δικαιολογητικό Μακροχρόνιας Ασθένειας ή έκτακτης σοβαρής νοσηλείας : Γνωμάτευση από Νοσοκομείο ή ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ.

− ή Δικαιολογητικό Πτώχευσης για επαγγελματίες : Αποδεικτικό ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ή ΔΟΥ.

6ον : Για διακανονισμό ατομικής οφειλής κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος οφειλέτη , την οποία θα συνυπογράφει ο διαχειριστής της οικοδομής , ώστε να βεβαιώνεται ότι έλαβε γνώση της ρύθμισης και ότι σε περίπτωση μη τήρησης καταβολής των δόσεων θα διακόπτεται η παροχή θερμικής ενέργειας στην οικοδομή εντός 5 ημερών χωρίς νέα ειδοποίηση.
Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι τις 15/09/2017, οι οικοδομή θα σφραγίζεται , δεν θα παρέχεται θερμική ενέργεια κατά την νέα περίοδο 2017-2018 και θα επιβάλλεται κόστος επανασύνδεσης 50 € ανά κτίριο.
Παρακαλούμε τους ενοίκους να ενημερώνονται σχετικά με τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην Τηλεθέρμανση και για το υπόλοιπο των οφειλών της οικοδομής τους.
Επειδή η Τηλεθέρμανση αποτελεί προνόμιο το οποίο δεν απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας μας, καλούνται οι καταναλωτές μας να συνεχίσουν, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, να στηρίζουν έμπρακτα, με την συνέπειά τους την Δ.Ε.ΤΗ.Π., ώστε η δημοτική επιχείρηση να συνεχίσει να παρέχει το αγαθό της θέρμανσης, με χαμηλή τιμή και υγιείς Ισολογισμούς, προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της πόλης μας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55743 ή στα τηλέφωνα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (24630-54420, 54421, 54422) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και φωνητικό μήνυμα όλο το 24ωρο.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΤΗΠ

Ζαμανίδης Σάββας

Μοιραστείτε την είδηση