ΔΕΤΗΠ: Τηλεθέρμανση με λιγνιτική συμπαραγωγή παραμένει κυρίαρχη επιλογή του Δήμου Εορδαίας και της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

2 Min Read

Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιασδήποτε σύγχυση σχετικά με τις προτεραιότητες της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, διευκρινίζεται ότι η επιλογή του Δήμου Εορδαίας και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης για την παραγωγή θερμικής ενέργειας ήταν και παραμένει η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από τους λιγνιτικούς σταθμούς της Δ.Ε.Η. που είναι εγκατεστημένοι στο Ενεργειακό Λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας και της Εορδαίας.
Όσο λειτουργούν λιγνιτικές μονάδες που αξιοποιούν τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής μας, η λιγνιτική συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, που αποτέλεσε συστατικό λόγο της τηλεθέρμανσης, θεωρείται αυτονόητη επιλογή.
Η ενίσχυση της συμπαραγωγής εντάσσεται στους στόχους των Κοινοτικών Οδηγιών για την ενέργεια και το περιβάλλον, και οι επιδόσεις της στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην τοπική και στην εθνική οικονομία επαληθεύονται στα 25 έτη λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.
Σύμφωνα με τις μελέτες αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων τροφοδοσίας της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, που εκπονήθηκαν από την ΑΝ.ΚΟ., το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και τις οικονομοτεχνικές αναλύσεις των Υπηρεσιών της Δ.Ε.ΤΗ.Π., εγκρίθηκε από την Διοίκηση η υλοποίηση διασύνδεσης με την μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» για την βασική τροφοδοσία της Τηλεθέρμανσης και εφεδρειών με Φυσικό Αέριο αντί πετρελαίου, μέσω διασύνδεσης με τον Διαδριατικό αγωγό (ΤΑΡ).
Οι λύσεις εφεδρειών με Φυσικό Αέριο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται με την βασική τροφοδοσία της Τηλεθέρμανσης, που επιλέγεται να είναι από την μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», την πλέον σύγχρονη και αποδοτική λιγνιτική μονάδα της χώρας, ως βέλτιστη λύση, οικονομοτεχνικά βιώσιμη, περιβαλλοντικά φιλική και κοινωνικά επιβεβλημένη. Οι μελέτες των επιλογών αυτών έχουν ήδη ανατεθεί και επίκειται η ολοκλήρωσή τους.
Η άμεση διάθεση της απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης για την συγχρηματοδότηση των έργων και η έγκαιρη σύνδεση της Τηλεθέρμανσης με την νέα Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», λόγω απόσυρσης του ΑΗΣ Καρδιάς, είναι πρώτιστο μέλημα και καθήκον της νέας δημοτικής αρχής, σε συνέχεια των προσπαθειών των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου μας, ώστε η Τηλεθέρμανση με συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας να συνεχίσει να παρέχει στους κατοίκους και στα δημόσια κτίρια ενεργειακά αποδοτική, φιλική προς το περιβάλλον και χαμηλού κόστους θερμότητα.

Μοιραστείτε την είδηση