ΔΕΥΑΚ: Αποτελέσματα του έργου “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προστασία και τη βέλτιστη διαχείριση καρστικών υδροφορέων τροφοδοσίας υδραγωγείων Δήμου Κοζάνης”

1 Min Read

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προστασία και τη βέλτιστη διαχείριση καρστικών υδροφορέων τροφοδοσίας υδραγωγείων Δήμου Κοζάνης”. Το έργο εκπονείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Καζάκη Νεραντζής Δρ. Υδρογεωλογίας. Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση των μηχανισμών λειτουργίας των καρστικών υδροφορέων που τροφοδοτούν το Δήμο Κοζάνης με πόσιμο νερό και η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία τους. Στο πλαίσιο του έργου έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων, ισοτοπικές αναλύσεις, γεωφυσικές διασκοπήσεις, γεωλογική και υδρογεωλογική χαρτογράφηση. Επίσης, έχει εγκατασταθεί υπερσύγχρονος μετεωρολογικός σταθμός τα δεδομένα του οποίου θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και η αξιοποίηση τους θα συμβάλει στην τοπική κοινωνία και στους παραγωγούς. Σχετικό βίντεο με τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του έργου παρουσιάζονται στο επιστημονικό κανάλι Open Hydrogeology και τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://youtu.be/CWCpD8fdgvM

 

- Advertisement -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

 

                                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση