ΔΕΥΑΚ: Τεχνική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «WΑΤenERgy CYCLE» στην Κοζάνη

3 Min Read

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη τεχνική συνάντηση που διοργάνωσε η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην Κοζάνη στις 4-5 Οκτωβρίου 2018 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα της δράσης «Κύκλος αστικού νερού-ενέργειας: από την πηγή στον τελικό καταναλωτή και επιστροφή στο περιβάλλον – ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (Urban water-energy cycle: from its source to its end-users and back to the environment – WATENERGY CYCLE) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.

 

Contents
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη τεχνική συνάντηση που διοργάνωσε η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην Κοζάνη στις 4-5 Οκτωβρίου 2018 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα της δράσης «Κύκλος αστικού νερού-ενέργειας: από την πηγή στον τελικό καταναλωτή και επιστροφή στο περιβάλλον – ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (Urban water-energy cycle: from its source to its end-users and back to the environment – WATENERGY CYCLE) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.Σκοπός του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, μέσω:Στη συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος από τις 5 συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, Κύπρος, Βουλγαρία και πΓΔΜ) καθώς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας εθνικών ενώσεων υπηρεσιών ύδρευσης (EurEau). Τα θέματα της συνάντησης αφορούσαν στην εξέλιξη του προγράμματος και στην καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και ολοκλήρωσή του, τις κοινές πιλοτικές δράσεις, την κοινή μεθοδολογία και την σύσταση πολιτικής για την προστασία των υδάτινων πόρων και την αειφορία. Την δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση των εταίρων του έργου στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Τηλεθέρμανσης Κοζάνης, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Κοζάνης στην περιοχή Καρυδίτσα, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.

Σκοπός του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, μέσω:

  • Αύξησης της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, σχετικά με την κλιματική αλλαγή μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας (ενεργειακή επιθεώρηση της αλυσίδας διαχείρισης πόσιμου νερού).
  • Αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού μέσω της μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού και της μείωσης της κατανάλωσής του.
  • Ανάκτησης ενέργειας μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών – τουρμπινών (Pumps working As Turbines), με στόχο τη μείωση στα άμεσα κόστη των επιχειρήσεων ύδρευσης, λόγω της μείωσης του ενεργειακού κόστους και του μη ανταποδοτικού νερού.
  • Ανάπτυξης ικανοτήτων για την ανακύκλωση του νερού και συγκομιδή βρόχινου νερού, ώστε να χρησιμοποιείται για το πότισμα δημόσιων χώρων πρασίνου (π.χ. πάρκα, δρόμους, πλατείες, κήπους κλπ) και για τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων ύδρευσης.
  • Εφαρμογής μεθοδολογίας μείωσης της τρωτότητας των συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων σε συνάφεια με τις εκάστοτε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

 

Στη συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος από τις 5 συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, Κύπρος, Βουλγαρία και πΓΔΜ) καθώς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας εθνικών ενώσεων υπηρεσιών ύδρευσης (EurEau). Τα θέματα της συνάντησης αφορούσαν στην εξέλιξη του προγράμματος και στην καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και ολοκλήρωσή του, τις κοινές πιλοτικές δράσεις, την κοινή μεθοδολογία και την σύσταση πολιτικής για την προστασία των υδάτινων πόρων και την αειφορία. Την δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση των εταίρων του έργου στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Τηλεθέρμανσης Κοζάνης, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Κοζάνης στην περιοχή Καρυδίτσα, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.

 

Μοιραστείτε την είδηση