Δια περιφοράς θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τα φωτοβολταικά στο Μαυροδένδρι

6 Min Read

Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει τα θέματα που σχετίζονται με  τα φωτοβολταικά στο Μαυροδένδρι και είχαν οδηγήσει σε μεγάλη ένταση και διακοπή της συνεδρίασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο λόγος του δια περιφοράς είναι τα μέτρα για τον κορωνοιό.

 

- Advertisement -
                      

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 249/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=230.345,04 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

2.    Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 250/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=97.478,61 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3.    Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 251/2020)  και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=301.750,07 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4.    Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 252/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=303.214,60 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.    Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 253/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=224.988,20 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.    Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 254/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=203.817,64 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.    Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 255/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=313.562,94 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

8.    Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 256/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=162.243,13 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9.    Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ από το ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου έτους 2019», για την ενταγμένη πράξη του Δήμου Κοζάνης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού : 217.110,00 €. και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κοζάνης για την υπογραφή της σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

10. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 7/2019 (ΑΔΑ:7ΗΞΟΩΛΠ-4Χ6) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υπογραφής τροποποιητικής σύμβασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου α) «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016, Άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κοζάνης για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

11. Έγκριση τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ”» για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.

Εισηγητής: κ Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12. Έγκριση η μη πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής του «Δρίζειου Κληροδοτήματος» για χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος γάμου για το έτος 2020.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

13. Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2020.

Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

14. Έγκριση παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου των  εγκαταστάσεων  Δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στη ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

15. Έγκριση εκ νέου προσαρμογής του καταστατικού της Αναπτυξιακής Δήμου Κοζάνης (ΑΝΔΗΚΟ ΑΕ) – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στις διατάξεις του Ν.4674/2020, προκειμένου να μετατραπεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.

Εισηγητής: κ Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

16. Έγκριση η μη κατασκευής Ιερού Ναού καθώς και έκδοσης οικοδομικής αδείας στο όνομα του ιδιώτη – αιτούντος, σε οικόπεδο της Κοινότητας Μηλέας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

17. Έγκριση τροποποίηση εσωτερικής διαρρύθμισης με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού εμβαδού από 1.467,66 σε 1.512,66 τ.μ. δηλαδή προσθήκης 45 τ.μ. του καταστήματος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κασλά και Διονυσίου στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

18. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

19. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

20. Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

Μοιραστείτε την είδηση