Διαδικτυακή Ημερίδα για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

Μετά από θετική απόφαση της «Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» συγκροτήθηκε «Οργανωτική Επιτροπή» αποτελούμενη από τους εξής Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Σοφία Ηλιάδου-Τάχου ως Πρόεδρο, Σαρηιαννίδη Νίκο (Αντιπρύτανη), Ιορδανίδη Γιώργο (Αντιπρύτανη), Κώστα Τσανακτσίδη (Κοσμήτορα) , Κωνσταντινίδου Αναστασία, Τσακιρίδου Ελένη, Λαζαρίδου Θεοφανώ ως μέλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί «Διαδικτυακή Ημερίδα για τον “εορτασμό της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου” μέσω της υποδομής του πανεπιστημίου μας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραμμα και η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο. Η παρουσία σας θα είναι τιμή για μας.
Για την Επιτροπή Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Καθηγήτρια Σ. Ηλιάδου-Τάχου

Μοιραστείτε την είδηση