ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.: Επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κας Corina Creţu

1 Min Read

Τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, και συγκεκριμένα την Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (MEA), επισκέφτηκε την Παρασκευή 7/4/2017 η Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κα Corina Creţu.

 

Η Επίτροπος, αφού ενημερώθηκε από την ηγεσία της ΔΙΑΔΥΜΑ για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και από στελέχη της Αναδόχου Εταιρείας ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ, για την πορεία των εργασιών υλοποίησης της Μονάδας, εξήρε το έργο της ΔΙΑΔΥΜΑ και συνεχάρη του εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Μακεδονίας για τις επιλογές τους και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν, προκειμένου, όχι μόνο να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αλλά και τα πρωτοπορήσουν, αξιοποιώντας τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης τέτοιων δράσεων όπως είναι οι ΣΔΙΤ. Τέλος, χαρακτήρισε το ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, ως καλή πρακτική τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ήδη, η ΜΕΑ έχει μπει στο τελικό στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας, καθώς από την Δευτέρα 10/4/2017 κατευθύνονται σε αυτή το σύνολο των απορριμμάτων που παράγονται στη Δυτική Μακεδονία και εκτελούνται οι δοκιμές αποδοχής, ενώ την Τετάρτη 12/4/2017 θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του νέου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κοζάνης.

Μοιραστείτε την είδηση