ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.: Διεθνές Συνέδριο και Επίσκεψη Εργασίας για την Βιομηχανική Συμβίωση και την Κυκλική Οικονομία Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

2 Min Read

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «SYMBI» (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy) του προγράμματος Interreg Europe, συμμετείχε ως ενδιαφερόμενο μέρος (stakeholder), εκπροσωπώντας παράλληλα το Δήμο Κοζάνης, στην Επίσκεψη Εργασίας (Study Visit) στην Λιουμπλιάνα στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2017.

Το έργο SYMBI θα συμβάλει στην βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης που σχετίζονται με την προώθηση και τη διάδοση της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας. Κατά την υλοποίηση του έργου και προκειμένου την επίτευξη των στόχων αυτού, θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές διαφορετικών εμπειριών, καλών πρακτικών και δραστηριοτήτων μεταξύ των εταίρων του έργου αλλά και των ενδιαφερόμενων μερών τους.

- Advertisement -

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο στο ποίο παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές τόσο από την Σλοβενία, όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη, που αφορούσαν το διαχωρισμό και την ανάκτηση αποβλήτων, τη μείωση του χάσματος μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ενθάρρυνση της βιομηχανικής συμβίωσης.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις, η πρώτη σε μία βιομηχανία χαρτιού η οποία επεξεργάζεται και ανακυκλώσιμο χαρτί και η δεύτερη σε ένα υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας – αθλητικό κέντρο που λαμβάνει όλη τη θερμική ενέργεια που χρειάζεται από μία παρακείμενη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SYMBI μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://www.interregeurope.eu/SYMBI/

Μοιραστείτε την είδηση