ΔΙΑΔΥΜΑ: Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία

3 Min Read

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ως ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς είναι απαραίτητο θεμέλιο στην απόκτηση γνώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση φιλο-περιβαλλοντικών στάσεων, συμπεριφορών και ως αποτέλεσμα, δράσεων. Για το λόγο αυτό η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών, με τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό», το οποίο εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με στόχο την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Από το 2015 που άρχισε το πρόγραμμα ενημερώσεων στα σχολεία και μέχρι στιγμής έχουν ενημερωθεί 550 σχολεία που αντιστοιχούν σε πάνω από 32.000 μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας. Στις ενημερώσεις αυτές η ΔΙΑΔΥΜΑ πρωτοπορεί παρουσιάζοντας το ιδιαίτερο σύστημα ανακύκλωσης της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με Διαλογή Στην Πηγή (6 κάδοι ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, βιοαπόβλητα και τηγανέλαια) ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, παρουσιάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων των σύμμεικτων αποβλήτων, η 1η μονάδα πανελλαδικά (λειτουργεί από το 2017), δηλαδή η λειτουργία ενός εργοστασίου που πραγματοποιεί διαλογή των αποβλήτων σε 7 ρεύματα τα οποία οδηγούνται προς ανακύκλωση, με αποτέλεσμα να οδηγείται προς υγ. ταφή μόλις το 32%. Εκτός των άλλων παρουσιάζονται καλές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων όπως η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση και η επαναχρησιμοποίηση, καθώς και τρόποι αποφυγής δημιουργίας αποβλήτων. Για κάθε μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα προβλέπεται ένα αναμνηστικό δωράκι.

- Advertisement -

Για το ημερολογιακό έτος 2023 έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές επισκέψεις σε 136 σχολικές μονάδες και έχουν ενημερωθεί 7.391 μαθητές. Από τον Πίνακα 1 αναδεικνύεται πως επισκεφθήκαμε το 31% των σχολικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας (το 32,7% της Πρωτοβάθμιας και το 27% της Δευτεροβάθμιας). Πιο αναλυτικά επισκεφθήκαμε το 35% των σχολικών μονάδων της Κοζάνης, το 27% της Καστοριάς, το 21% της Φλώρινας και το 37% των Γρεβενών.

Πίνακας 1. Επίσκεψη στις σχολικές μονάδες για το ημερολογιακό έτος 2023

Σχολικές Μονάδες Δυτικής Μακεδονίας 2023
 Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΔευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΣΥΝΟΛΑ
Περιφερειακές ΕνότητεςΣυνολικάΕπίσκεψηΣυνολικάΕπίσκεψηΣυνολικάΕπίσκεψη
ΚΟΖΑΝΗ17164591723081
ΚΑΣΤΟΡΙΑ57182858523
ΦΛΩΡΙΝΑ55112868317
ΓΡΕΒΕΝΑ2681574115
ΣΥΝΟΛΑ30910113035439136

Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων για συμμετοχή στο πρόγραμμα τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024 συνεχίζονται έως και τις 26 Απριλίου 2024.

Μοιραστείτε την είδηση