Διακοσμητικά τα φανάρια στη Μοναστηρίου

0 Min Read

Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει τελικά με τους σηματοδότες του νοσοκομείου. Άλλες μέρες λειτουργούν και άλλες πάλι όχι.
Μάλλον, η παρουσία τους πάντως είναι περισσότερο διακοσμητική παρά ουσιαστική.

Μοιραστείτε την είδηση