Διαμαρτυρία των φιλολόγων της Π.Ε. Κοζάνης για την υποβάθμιση της ανθρωπιστικής παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

4 Min Read


Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του, όπου κατατέθηκαν απόψεις και συζητήθηκαν διάφοροι προβληματισμοί για τα νέα μέτρα.
Αρχικά, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές ανακοινώθηκαν αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος του Υπουργείου με την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα στον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της παιδείας. Άλλωστε, για την επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση, επιμόρφωση και επαρκής προετοιμασία των εκπαιδευτικών που θα την πραγματώσουν, κάτι το οποίο δε λήφθηκε υπόψη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Με την προτεινόμενη κατάργηση των Λατινικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα Λατινικά μαζί με τα Αρχαία Ελληνικά αποτελούν τους δύο βασικούς γλωσσικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, των περισσοτέρων ευρωπαϊκών γλωσσών και της ανθρωπιστικής παιδείας, των οποίων μετέχουμε. Γι’ αυτό και τα Λατινικά διδάσκονται στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία, Κροατία). Όποιες ενστάσεις διατυπώθηκαν για τη στείρα αποστήθισή τους αφορούν τον τρόπο διαμόρφωσης της ύλης του μαθήματος από το Υπουργείο Παιδείας και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας· σε καμιά περίπτωση δε δικαιολογούν την κατάργησή τους.
Παράλληλα, με την προτεινόμενη κατάργηση της μετάφρασης του διδαγμένου κειμένου και την υπομοριοδότηση της μετάφρασης του αδίδακτου, το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας υποβαθμίζεται περαιτέρω. Το επιχείρημα του Υπουργείου εδράζεται στην έωλη θέση ότι η μετάφραση ενισχύει τη μηχανική αποστήθιση εκ μέρους των μαθητών. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί της πράξης γνωρίζουν πως η μετάφραση –ακόμη και γνωστού κειμένου- δεν εξαντλείται στη στείρα απομνημόνευση, αλλά οξύνει την κριτική σκέψη και τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών. Δυστυχώς, οι συγκεκριμένες προτάσεις του Υπουργείου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη τάση απαξίωσης των Αρχαίων Ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των Αρχαίων στο Γυμνάσιο και τον εξοβελισμό τους από τις εξετάσεις, καθώς και μετά την κατάργηση της διδασκαλίας του «Επιτάφιου Λόγου του Περικλή» ως μεμονωμένου μαθήματος.
Η ίδια τάση υποβάθμισης διαπιστώνεται και στο μάθημα της Ιστορίας. Μετά την ανάθεση της διδασκαλίας της Ιστορίας σε μη καταρτισμένους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, έρχεται τώρα το Υπουργείο Παιδείας να προτείνει την κατάργησή της ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Γ΄ Λυκείου. Η ιστορική παιδεία στην Ελλάδα υφίσταται ακόμη ένα πλήγμα, καθώς προκρίνεται αβίαστα και πρόχειρα η αφαίρεση του μαθήματος της Ιστορίας από την τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντί μιας πράγματι αναγκαίας αναμόρφωσης του τρόπου διδασκαλίας του.
Πάγιο αίτημα των διακοσίων δύο (202) φιλολόγων της Π.Ε. Κοζάνης, που υπογράφουν αυτό το κείμενο διαμαρτυρίας, είναι η βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας, ώστε να αλλάξει η στάση των μαθητών απέναντι στη γνώση και το σχολείο. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε καθημερινά, επιζητώντας τη συνεργασία και τον διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει τις μονομερείς του προτάσεις για μια λογιστική προσθαφαίρεση μαθημάτων, που σε καμιά περίπτωση δε συνιστά μακρόπνοη μεταρρύθμιση.

Μοιραστείτε την είδηση