Διαβούλευση για την αναθεώρηση του Σχεδίου υδάτων της Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Ενημερωτική ημερίδα στην ΖΕΠ με τους εμπλεκόμενους φορείς

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της διαβούλευσης με την κοινωνία για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο διοικητήριο της Αποκεντρωμένης στην ΖΕΠ. Πρόκειται για την δεύτερη αναθεώρηση του Σχεδίου το προσχέδιο του οποίου παρουσιάστηκε στους εμπλεκόμενους φορείς και στο κοινό.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα Υδάτων, δίνεται έμφαση στην ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεών αυτών στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα, στην ταξινόμηση τους και στην οικονομική ανάλυση της χρήσης τους. Η συγκεκριμένη διαβούλευση, αποτελεί στάδιο της διαδικασίας έγκρισής, στο πλαίσιο Οδηγίας (2000/60/ΕΚ) για τα ύδατα.

Συγκεκριμένα, έγινε η σύνοψη της δεύτερης αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας και για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στις προστατευόμενες και μη περιοχές.

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση πιέσεων και εκτίμηση των επιπτώσεών τους σε επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα  και αναφέρθηκαν και οι ανάγκες ύδατος και οι υδατικοί πόροι, ενώ παρουσιάστηκε και η ταξινόμηση επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων, με το πρώτο μέρος της ημερίδας να κλείνει με την οικονομική ανάλυση και το κόστος των υπηρεσιών ύδατος. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι αναθεωρημένοι περιβαλλοντικοί στόχοι και το Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων καθώς και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο κ. Δημήτρης Γαζής, ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε πως σε αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία, το κοινό, οι φορείς και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να εκφράσει τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις που μπορεί να έχει, για τα σχέδια διαχείρισης. «Πρόκειται για ένα σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην προστασία όλων των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού» τόνισε ο κ. Γαζής και συνέχισε λέγοντας πως με τη συγκεκριμένη ημερίδα εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις της οδηγίας, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην τελική έγκριση των σχεδίων διαχείρισης.

Θένια Βασιλειάδου  www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση