Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στις 18.00, στο Κοβεντάρειο

2 Min Read

ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να πραγματοποιήσει την «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Κοζάνης», στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κοβεντάρειο), την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), θα προδιαγράψει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων της πόλης μας. Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος που από τη μία θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης και των μέσων μαζικής μεταφοράς και από την άλλη περιορίζει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπό, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.
Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Κοζάνης, θα επιδιώξει την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων με τη μορφή εργαστηρίων που θα διοργανωθούν όσο και των διαδικτυακών ερευνών που θα πραγματοποιηθούν, ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας.
Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δικτύου εμπλεκομένων φορέων με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου
προκειμένου:
• Να ενημερωθεί για το ΣΒΑΚ του Δήμου Κοζάνης και για το πλάνο εκπόνησής του
• Να διατυπώσει το ρόλο που διαδραματίζει στο σύστημα μεταφορών της πόλης
• Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για τα προβλήματα που εντοπίζει στη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και η πρόσκληση της ενημερωτικής διαβούλευσης.

Μοιραστείτε την είδηση