ΔΙΕΚ Κοζάνης: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών νέων σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο

5 Min Read

To Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κοζάνης (Δ.I.E.K. Κοζάνης) που ανήκει στο υπουργείο Παιδείας, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, στις παρακάτω ειδικότητες στο Α΄ εξάμηνο (του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2017Β) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, έως την Παρασκευή 1/9/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr/

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
7. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
8. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
9. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
10. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

- Advertisement -

Κατάταξη στο 3ο Εξάμηνο
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι με πτυχίο ΤΕΛ, ΤΕΕ Β κύκλου, ΕΠΑΛ,ΕΠΑ.Σ, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο 3ο εξάμηνο στις παρακάτω ειδικότητες εφόσον το πτυχίο τους είναι της αντίστοιχης ειδικότητας.
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
3. Τ ΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για κατάταξη στο 3ο Εξάμηνο:
1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από την Γραμματεία)
2. Φωτοτυπία του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση αντιγράφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα αποφοίτησης του υποψήφιου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.
3. Φωτοτυπία των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ταυτότητα ή Διαβατήριο θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.
Οι υποψήφιοι σπουδαστές δύνανται να καταθέσουν στο ΔΙΕΚ της Κοζάνης τα παρακάτω ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ δικαιολογητικά, τα οποία συνεκτιμώνται:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν έχει πραγματοποιήσει ο υποψήφιος στην ειδικότητα που θέλει να παρακολουθήσει και ο χρόνος απασχόλησης. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
3. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κατάταξη στο 3ο Εξάμηνο:
Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από την Δευτέρα 28-8-2017 μέχρι και την Παρασκευή 15-9-2017, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ), αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Κοζάνης.
Κωνσταντίνου Καραμανλή, Τ.Κ.50100, Τηλ.: 2461023816, 2461021738 & 2461021739 e-mail: [email protected]


Συνοπτικές Πληροφορίες για τον Θεσμό των ΙΕΚ
Στη λεγόμενη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσονται τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης γνωστά με το αρκτικόλεξο ΙΕΚ. Ως θεσμός έχουν πλέον πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας και έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των μαθητών που τα επιλέγουν για τη συνέχιση των σπουδών τους. Αποτελούν μία από τις εναλλακτικές επιλογές που μπορούν να τους οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.
Αποστολή τους, σύμφωνα με το νόμο 2009/1992,είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και η εξασφάλιση στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Η επιλογή όμως της ειδικότητας που θα παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να είναι τυχαία γιατί έτσι θα τους ταλαιπωρήσει και θα τους κάνει αργότερα ανικανοποίητους και μη αποδοτικούς εργαζόμενους. Η επιλογή πρέπει να είναι συνάρτηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, αξιών, προσωπικών χαρακτηριστικών, ενδιαφερόντων, κινήτρων και της κατάστασης της αγοράς εργασίας.

Η Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης
Ρουσιάδου Στέλλα

Μοιραστείτε την είδηση