Διενέργεια Έρευνας Κοινού από την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

2 Min Read

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ πραγματοποιεί έρευνα κοινού σχετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών για τη συνδρομή τής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη της Περιφέρειας μέσω των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η έρευνα υλοποιείται από εταιρεία δημοσκοπήσεων μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και ηλεκτρονικών (On-Line) ερωτηματολογίων.

Σκοπός της έρευνας είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στον σχεδιασμό μελλοντικών στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην ενημέρωση του κοινού και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα σχετικά με τη ευρωπαϊκή στήριξη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχει ως στόχο την αποτύπωση τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων:

- Advertisement -
  • της αναγνωρισιμότητας της συμβολής τής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής,
  • της αναγνωρισιμότητας της Πολιτικής Συνοχής τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, 
  • της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
  • της αποτύπωσης της αναγνωρισιμότητας των ενεργειών επικοινωνίας, οι οποίες υλοποιήθηκαν για τις δράσεις και τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
  • των αναγκών και των προσδοκιών τού κοινού, αναφορικά με την πληροφόρηση και την  ενημέρωση για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020,  
  • των προτιμήσεων του κοινού αναφορικά με τα εργαλεία και τις πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης, 
  • της καταγραφής τής κοινής γνώμης και της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων τού κοινού, αναφορικά με την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό των δράσεων δημοσιότητας για τη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» τού ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym, Twitter: @eyd_dym, Instagram: @eyd_dym και YouTube:@ESPA_DytikiMakedonia

Μοιραστείτε την είδηση