Διεθνές Συνέδριο για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου Αιώνα Φλώρινα, 12 έως 14 Μαΐου 2017

3 Min Read

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από την ίδρυσή του οργανώνει το συνέδριο «Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου Αιώνα». Η διεξαγωγή του συνεδρίου θα γίνει στη Φλώρινα από 12 έως 14 Μαΐου 2017.

Μια σχολή εικαστικών σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει τριπλή υπόσταση: καλλιτεχνική, εκπαιδευτική και κοινωνική. Αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο οι καλλιτέχνες του μέλλοντος διδάσκονται μεθόδους διαμόρφωσης της οπτικής εικόνας, συγκροτούνται οι εικαστικές ταυτότητες όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα είναι ένας ενεργός πολιτιστικός και κοινωνικός χώρος.

Το Διεθνές Συνέδριο «Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου Αιώνα» έχει ως σκοπό να διερευνήσει την τριπλή λειτουργία μιας σύγχρονης εικαστικής σχολής και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με τις οποίες η σύγχρονη εκπαίδευση στο τριτοβάθμιο επίπεδο μπορεί να αποτελέσει ένα δημιουργικό κύτταρο της καλλιτεχνικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Θεματικές Ενότητες

  • Σχολές Εικαστικών Τεχνών: η σχέση με την κοινωνία και το ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο.
  • Ιστορία των προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων της εικαστικής διδασκαλίας (Παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας: το σύγχρονο πλαίσιο. Υβριδικές μορφές τέχνης στην εικαστική διδασκαλία. Σχεσιακές/νομαδικές πρακτικές ως μοντέλο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής εικαστικής διεργασίας.)
  • Οι Σχολές Εικαστικών Τεχνών και ο κόσμος της τέχνης.
  • Σχολές Εικαστικών Τεχνών και οικονομία: σχέσεις με τη βιοτεχνική/βιομηχανική παραγωγή, πολιτιστικό τουρισμό κ.α. Οι σχέσεις με την αγορά των έργων τέχνης.
  • Απόφοιτοι Σχολών Καλών Τεχνών και επαγγελματική απορρόφηση.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί διδάσκοντες εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων σε Σχολές Καλών Τεχνών και συναφείς σχολές, καλλιτέχνες, επιστήμονες να υποβάλουν μέχρι 10 Μαρτίου 2017 περιλήψεις έκτασης 300 λέξεων για εισηγήσεις διάρκειας 15-20 λεπτών, που να αφορούν τις παραπάνω θεματικές περιοχές. Οι περιλήψεις θα αποστέλλονται στα ελληνικά και αγγλικά για τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με συμπληρωμένη τη φόρμα που επισυνάπτεται (προσωπικά στοιχεία, αναφορά τίτλου εισήγησης και θεματικής ενότητας, σύντομο βιογραφικό).

Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά.

10 Μαρτίου 2017: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

30 Μαρτίου 2017: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

12 έως 14 Μαΐου 2017: Διεξαγωγή Συνεδρίου

Επιστημονική Επιτροπή

Αρετή Αδαμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ζωή Γοδόση, Επίκουρος Καθηγήτρια, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γιάννης Ζιώγας, Πρόεδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θανάσης Μουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης,

Ξενής Σαχίνης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μάριος Σπηλιόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Ιστότοπος Συνεδρίου

http://10yearsteet.eetf.uowm.gr/

 

Μοιραστείτε την είδηση