Διεξαγωγή δύο διήμερων αθλητικών αγώνων αλιείας κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου

3 Min Read


Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι εγκρίνεται, σύμφωνα με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά:
1. Η διεξαγωγή δύο αγώνων αθλητικής αλιείας κυπρίνου διάρκειας τριάντα ωρών ο καθένας (Σάββατο πρωί ως Κυριακή απόγευμα) που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαΐδας. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 21 και 22 Απριλίου 2018 και στις 28 και 29 Απριλίου 2018, στα τμήματα της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου από τα όρια της Τ.Κ. Καισαρειάς μέχρι και την γέφυρα Ρυμνίου και από τις δύο πλευρές.
2. Η άρση απαγόρευσης αλιείας της με ΑΠ 47227/3415/23-3-2018 και ΑΔΑ: ΩΖΛΟ7ΛΨ-Δ33 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης ισχύει μόνο στις παραπάνω ημερομηνίες, μόνο στα παραπάνω τμήματα της λίμνης και μόνο τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, με σκοπό την εύρυθμη τέλεση αυτών.
3. Η άρση της απαγόρευσης ισχύει μόνο για τους συμμετέχοντες στους αγώνες.
4. Η διεξαγωγή των αγώνων να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό αθλητικής αλιείας επιφανείας γλυκών νερών της ομοσπονδίας Ε.Ο.Υ.Δ.Α., όπως ορίζεται :
– Γίνεται αποκλειστικά ψάρεμα κυπρίνου (γριβαδιού), αλλά σε καμία περίπτωση το βάρος του ψαριού δεν θα είναι μικρότερο των 500 γραμ.
– Κάθε αθλητής μπορεί να ψαρεύει με δύο καλάμια και σε κάθε καλάμι επιτρέπεται ένα αγκίστρι.
– Κάθε αλίευμα κυπρίνου (γριβάδι) μόλις αλιευθεί φυλάσσεται ζωντανό μέσα στο νερό, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου και στο τέλος του διαγωνισμού αφού ζυγιστεί ή φωτογραφηθεί θα αφεθεί ελεύθερο στο νερό. Τα ψάρια που τυχόν αγκιστρωθούν, όπως κέφαλοι, πλατίκες, συρτάρια, πεταλούδες και πρικιά θα επιστραφούν εκείνη τη στιγμή πίσω στο νερό.
– Αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλη την οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία , είναι το Δ.Σ. των Συλλόγου.
– Κάθε διαγωνιζόμενος να είναι μέλος των συλλόγων που θα λάβουν μέρος, να τηρεί ανεπιφύλακτα τον γενικό κανονισμό αλιείας κυπρίνου, τις σχετικές με την αλιεία διατάξεις, καθώς και τα οριζόμενα στην απόφασή μας.
– Οι συμμετέχοντες στους αγώνες αποδέχονται τους όρους συμμετοχής του καταστατικού διεξαγωγής διαγωνισμού αγώνων αθλητικής ερασιτεχνικής αλιείας των Συλλόγων.
5. Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων της αλιευτικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του αλιευτικού κώδικα 420/70.

Μοιραστείτε την είδηση