Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τον Δήμο Κοζάνης

1 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης εναρμονιζόμενος με τις εθνικές επιταγές για την προώθηση των “καθαρών” μορφών μετακίνησης, εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή αρμοδιότητάς του.

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σχεδίου, η ομάδα έργου του Δήμου έχει διαμορφώσει ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή πολιτών, φορέων και επισκεπτών της πόλης, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ηλεκτροκίνηση.

- Advertisement -

Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό του στα παρακάτω πεδία:

  • Καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
  • Διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
  • Διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων

Για τον σκοπό αυτό, απευθυνόμαστε στους κατοίκους, τους φορείς και τους επισκέπτες του Δήμου μας και βασιζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό με την συμπλήρωση της συγκεκριμένης ερευνάς.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/0uZYFF1yw9

Μοιραστείτε την είδηση