Διεξαγωγή Σεμιναρίου «Η ψυχολογία, η νοοτροπία και η στάση του επιχειρηματία» στο πλαίσιο των Ιστοριών Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του ΠΔΜ, από τον Δρ. Νέστορα Κολοβό, Business & Life Coach

1 Min Read

Την  Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, ώρα 16.00-18.00 θα πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα Μικρό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας στα Κοίλα  Κοζάνης, (με δυνατότητα διαδικτυακής  παρακολούθησης, μέσω της πλατφόρμας  zoom), Σεμινάριο από τον  Δρ. Νέστορα Κολοβό, Business & Life Coach του  ΑΠΘ με τίτλο «Η  ψυχολογία, η νοοτροπία και η στάση του επιχειρηματία» στο πλαίσιο των Ιστοριών Επιχειρηματικότητας της Μονάδας   Επιχειρηματικότητας του ΠΔΜ.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Μονάδας  Επιχειρηματικότητας του ΠΔΜ, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια  του Έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας,  Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής  Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

O σύνδεσμος για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση είναι ο ακόλουθος:

https://zoom.us/my/uowm.rdcbs1

Μονάδα Επιχειρηματικότητας του ΠΔΜ

Μοιραστείτε την είδηση