Διημερίδα στις 4-5 Δεκεμβρίου στη Βλάστη και στο Αμύνταιο του έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου»

3 Min Read

Διημερίδα κατάρτισης του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας, θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 4 & 5/12/2017 στη Βλάστη και στο Αμύνταιο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης C2 του έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου».
Η διημερίδα η οποία διοργανώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου LEVER, Δήμο Αμυνταίου και Καλλιστώ, αφορά πρωτίστως τα μέλη των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης και της περιοχής Τσοτυλίου, που έχουν συγκροτηθεί κατ΄ εφαρμογή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αλλά είναι ανοιχτή για επιστήμονες και ενδιαφερόμενους από υπηρεσίες και φορείς της περιοχής με άμεσο ενδιαφέρον για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης-αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.
Το πρόγραμμα του 1ου Κύκλου Κατάρτισης, ξεκινά τη Δευτέρα 4/12/2017 στις 09:00 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στη Βλάστη.
Την πρώτη ημέρα των εργασιών της διημερίδας, θα παρουσιαστούν θεματικές ενότητες που αφορούν τις γενικές αρχές παρακολούθησης της αρκούδας με τη λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές, τη λήψη ειδικών μέτρων και μεθόδων αντιμετώπισης περιστατικών παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ενώ παράλληλα θα γίνει συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας που εκπονείται από τις δασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Οι εργασίες της διημερίδας θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 5/12/2017 στο Αμύνταιο, όπου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο πεδίο σε περιοχή εφαρμογής του έργου LIFE AMYBEAR, θα γίνει επίδειξη στις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης των μέσων παρακολούθησης πληθυσμών αρκούδας και των αποτρεπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων. Θα παρουσιαστούν επίσης οι ενέργειες επέμβασης που απαιτούνται για κάθε περιστατικό και θα ακολουθήσει συζήτηση για τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και του τρόπου δράσης των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση μελλοντικών περιστατικών.
Η αναχώρηση για την επίσκεψη στο πεδίο εφαρμογής του έργου θα γίνει στις 10:00 το πρωί, με τόπο συνάντησης των συμμετεχόντων τη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Αμυνταίου στην Κεντρική Πλατεία, στις 09:30 π.μ.
Το πρόγραμμα LIFE AMYBEAR συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα και επιδιώκει γενικά την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε βιώσιμα επίπεδα των αρνητικών αλληλεπιδράσεων όσο η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο στην περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείου του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, επικοινωνώντας στο 24613-50116 & 50117.

Μοιραστείτε την είδηση