Δίκαιη Μετάβαση on going …Tου Κώστα Καραμάρκου, Συμβούλου Στρατηγικής

2 Min Read
Καραμάρκος Κώστας,
Σύμβουλος Στρατηγικής

Εξαγγελίες για την περιοχή ένθεν και ένθεν …

Κάπου λογικές, κάπου αναμενόμενες, κάπου υπερβολικές, κάπου κάπου στο όριο …

 

Γρήγορες νίκες …

Τις αφηγήθηκαν, τις καταλάβαμε, δεν είδαμε δυστυχώς ακόμη κάποιες από αυτές …

 

Μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές …

Απαιτούν χρόνο, ευρεία συμμετοχή κοινωνίας & αγοράς, ζυμώσεις και σταδιακή πρόοδο με εκτενείς συμμαχίες

 

Οι τοπικοί / περιφερειακοί φορείς …

Οι μεγάλοι παίκτες – δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων & της ανάπτυξης αστικών – περιφερειακών δράσεων δημόσιου χαρακτήρα λειτουργούν κυρίως κατά μόνας, συνεργαζόμενοι ουσιαστικά σπάνια και είτε κατά περίπτωση, είτε όταν η θεσμική συνύπαρξη είναι υποχρεωτική.

Ασαφής φαίνεται να είναι ένας μεγαλύτερος ρόλος για το Πανεπιστήμιο και μάλλον ανύπαρκτος φαίνεται να είναι ο ρόλος άλλων φορέων περιφερειακής διάστασης, σε ότι αφορά στη διοίκηση μηχανισμών υποστήριξης – προώθησης επιχειρηματικών δράσεων.

Είναι δυστυχώς περισσότερο από σαφές, πως χωρίς κοινή συνισταμένη και φυσικά ώριμη και καλά προετοιμασμένη πρόταση, οι οργανισμοί  που φαίνεται πως θα υλοποιήσουν τα σχετικά έργα από το ΠΔΑΜ 2021-2027 και τον Άξονα 1 θα είναι καθαρά ιδιωτικοί, υπό την εποπτεία των δικαιούχων που ήδη είναι η ΓΓΕΚ, η Μετάβαση ΑΕ και τα Επιστημονικά Επιμελητήρια.

Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος η τρέχουσα, ειδικά στο να συγκρατήσει μια διαφαινόμενη διασπορά υποστηρικτικών δράσεων και εν συνεχεία χρηματοδοτήσεων, χωρίς ουσιαστική εμπλοκή στο σχήμα διοίκησης και στη λογική ενός και μόνο one stop shop επιχειρηματικότητας & καινοτομίας Δίκαιης Μετάβασης.

 

Η πραγματική εικόνα …

Όλοι   οι παίκτες ανακοινώνουν  στρατηγικές και  διαθέσιμα  ποσά, το πραγματικό όμως σύστημα ελέγχου, διαχείρισης και διακυβέρνησης ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση που ενδεχομένως ορθά, έχει «διαβάσει» τις πραγματικές δυνατότητες των παικτών – δικαιούχων στη Δυτική Μακεδονία και συνεχίζει να υλοποιεί τις στρατηγικές της, με το μοντέλο υποστήριξης εφαρμογής τους με υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα …

Η Μετάβαση είναι εδώ

και δεν περιμένει κανείς κανέναν …

Μοιραστείτε την είδηση