Δίκτυο ‘Οφελος’: Ενεργειακές Κοινότητες: Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης

3 Min Read

Η δημιουργία ενός Οικοσυστήματος για την προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την υλοποίηση έργων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού είναι ο ιδανικότερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση και στην περιοχή μας.

Ένα οικοσύστημα στο οποίο θα συμμετέχουν, η περιφέρεια και οι Δήμοι της περιοχής, τα επιμελητήρια, η ΔΕΗ, οι διαχειριστές του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ), το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, και θα απολαμβάνει τη στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- Advertisement -

Αυτό που προτείνουμε είναι, η δέσμευση όλων των τοπικών, και μη, εμπλεκόμενων φορέων σε ένα σχέδιο που θα στοχεύει να μετατρέψει την περιοχή σε ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενεργειακής μετάβασης και αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας με επενδύσεις σε μικρά έργα ΑΠΕ για ενεργειακό συμψηφισμό και σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Η Δυτική Μακεδονία, μπορεί να μετατραπεί σε ένα θετικό παράδειγμα προώθησης των Ενεργειακών Κοινοτήτων και υλοποίησης έργων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που συμπληρωματικά με δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης, μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ενεργειακού κόστους με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο τρόπο.

Η υλοποίηση ενός μικρού Φωτοβολταικού Πάρκου ισχύος 1 MW, μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες για πάνω από 200 νοικοκυριά της περιοχής και όταν αυτή η επένδυση συνοδευτεί και από ένα γενναίο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της περιοχής τότε το όφελος πολλαπλασιάζεται.

Από ότι φαίνεται η ενεργειακή κρίση ήρθε για να μείνει. Δεν αποτελεί εναλλακτική η επιστροφή σε προτάσεις από το παρελθόν, παρά απαιτούνται  λύσεις που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ριζικά και μακροπρόθεσμα και με όρους οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Πέρα βέβαια από την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και του κόστους, ένα τέτοιο πλάνο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αφήσει ένα όχι αμελητέο τοπικό οικονομικό αποτύπωμα.

Η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει στην διασφάλιση του αναγκαίου φυσικού και ηλεκτρικού χώρου αλλά και στην χρηματοδοτική ενίσχυση έργων ΑΠΕ μικρής κλίμακας για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να προβλεφθεί μια συγκεκριμένη έκταση στην οποία θα διαμορφωθούν οι αναγκαίες υποδομές (διαθεσιμότητα δικτύου) ώστε οι Ενεργειακές Κοινότητες να μπορούν να υλοποιήσουν τα έργα τους και παράλληλα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι εκείνοι οι διαθέσιμοι πόροι που θα στηρίξουν αυτές τις επενδύσεις.

Είναι αδιανόητο, όταν στην περιοχή μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολύ μεγάλου μεγέθους έργα ΑΠΕ, να μην υπάρχει η δυνατότητα για τοπικές και ανοιχτές Ενεργειακές Κοινότητες να κατασκευάσουν έργα μικρού μεγέθους, που θα δημιουργήσουν οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Μοιραστείτε την είδηση