Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών

1 Min Read

Ενόψει της έναρξης των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών και τη χορήγηση βεβαιώσεων, τονίζεται ότι οι αμπελουργοί των οποίων οι αμπελώνες ή οι κληματαριές καταλαμβάνουν έκταση κάτω του ενός (1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται, ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης συγκομιδής και στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση από τον οικείο Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση και θα χορηγείται βεβαίωση ως εξής:

- Advertisement -
  • για τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης στα κατά τόπους Κοινοτικά Καταστήματα.
  • για τις Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων, στα Κοινοτικά Καταστήματα που βρίσκονται στις έδρες τους
  • για την πόλη της Κοζάνης στο κτίριο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Π. Χαρίση 6 (3ος όροφος).

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η αναγραφή στην αίτηση του αριθμού του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. κάθε ενδιαφερομένου, ενώ για το σχετικό έλεγχο απαιτείται η αναγραφή της έκτασης στο αμπελουργικό μητρώο (εάν υπάρχει) είτε η προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας ή Ε9 ή Ε1. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 27 Δεκεμβρίου. Είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε ερώτηση και απορία. Πληροφορίες στο τηλ. 2461355107.

Μοιραστείτε την είδηση