Δημοπρατείται το έργο « Βελτίωση της πρόσβασης επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.400.000,00€

1 Min Read

Δρομολογήθηκε η δημοπράτηση του έργου πνοής για τις επιχειρήσεις : «Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Κοζάνης»  προϋπολογισμού 2.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.)  που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Τσιούμαρης Γρηγόρης και ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο της 5ης Μαρτίου μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το έργο αφορά την βελτίωση της πρόσβασης 113 Επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης στους κεντρικούς οδικούς άξονες η οποία μέχρι σήμερα γινόταν μέσα από προβληματικούς χωματόδρομους έχοντας ως αποτέλεσμα την καθημερινή και συνεχή φθορά των οχημάτων, την καθυστέρηση στην επεξεργασία πρώτων υλών και προϊόντων αλλά και την καθυστέρηση στην διοχέτευση των προϊόντων στην αγορά.

- Advertisement -

Η γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων που θα ωφεληθούν από το έργο έχει ως εξής:

 

Επιχειρήσεις Προϋπολογισμός
40 στον Δήμο Κοζάνης 917.450 ευρώ
42  στον Δήμο Σερβίων 889.259 ευρώ
22 στον Δήμο Εορδαίας 413.928 ευρώ
9 στον Δήμο Βοΐου 179.362 ευρώ
Σύνολο 2.400.000 ευρώ

 

και αφορούν κυρίως σε κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και η  Γ΄ φάση του προγράμματος καθώς

εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από πλευράς πολλών επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητά τους

Μοιραστείτε την είδηση