Δήμος Εορδαίας:Υπογραφή σύμβασης για το έργο: Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών

1 Min Read

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και ποσού συμβατικού αντικειμένου 102.537,94  ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψαν σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Ι. ΔΙΑΝΕΛΗΣ».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαος Φουρκιώτης.

Το συγκεκριμένο έργο έχει ως αντικείμενο όλες τις οικοδομικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών του Δήμου Εορδαίας στις κατασκευαστικές διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 99/2001 και περιλαμβάνει τις εξής ομάδες εργασιών : Χωματουργικά-καθαιρέσεις, επενδύσεις-επιστρώσεις, κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές και όποιες λοιπές εργασίες περιγράφονται στα τεύχη της μελέτης.

Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε 5 μήνες και η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Μοιραστείτε την είδηση