Δήμος Κοζάνης: Χορήγηση βεβαίωσης για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για την παραγωγή τσίπουρου

2 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης, ενόψει της έναρξης της απόσταξης στέμφυλων περιόδου 2020, ενημερώνει όσους αμπελουργούς επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων (για παραγωγή τσίπουρου),  να υποβάλλουν την σχετική αίτηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής:

 1. Ηλεκτρονικά στο email: doled@kozanh.gr
 2. αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου, μόνο κατόπιν ραντεβού

(για την αυτοπρόσωπη κατάθεση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής).

- Advertisement -

Επισημαίνεται ότι στο Δήμο Κοζάνης απευθύνονται μόνο  οι αμπελουργοί των οποίων οι αμπελώνες ή οι κληματαριές καταλαμβάνουν έκταση κάτω του ενός (1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται, ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή  και απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης συγκομιδής.

Να σημειωθεί ότι στην αίτηση είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. κάθε ενδιαφερομένου, ενώ για το σχετικό έλεγχο απαιτείται:

 

 • για το ιδιοκτησιακό καθεστώς η προσκόμιση:
  1. αποσπάσματος κτηματολογίου ή
  2. αντιγράφου Ε9 (να αναγράφεται στην στήλη ‘’λοιπές δενδροκαλλιέργειες’’ και όχι στις μονοετείς) ή
 • τίτλου ιδιοκτησίας
 • για την πιστοποίηση καλλιέργειας αμπελώνα η προσκόμιση:
 1. βεβαίωσης αμπελουργικού μητρώου (εάν υπάρχει) ή
 2. αντίγραφο τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ (εάν υπάρχει) ή
 • οτιδήποτε πιστοποιεί την ύπαρξη αμπελώνα

 

Από τον Δήμο θα χορηγείται βεβαίωση ως εξής:

 • για τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης στα κατά τόπους Κοινοτικά Καταστήματα.
 • για τις Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων, στα Κοινοτικά Καταστήματα που βρίσκονται στις έδρες τους
 • για την πόλη της Κοζάνης στο κτίριο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Π. Χαρίση 6 (3ος όροφος).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγκαίρως τις αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καθυστερήσεις λόγω έκτακτων μέτρων COVID. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 28 Δεκεμβρίου.

Για οποιαδήποτε κάθε ερώτηση και απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2461355130.

Μοιραστείτε την είδηση