Δήμος Κοζάνης: Ενημέρωση δικαιούχων Επιδόματος Ενοικίου

2 Min Read

Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κοζάνης ενημερώνει τους δικαιούχους για τους οποίους έχει παρέλθει το εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης επιδότησης ενοικίου ( Υποβολή Μάρτιο 2019) ότι θα πρέπει να ελέγξουν την πορεία της αίτησής τους.
Ειδικότερα:
• Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, ανανεώθηκαν αυτόματα και εμφανίζονται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Η αίτηση έχει ανανεωθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο».
• Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία τους κατά το τελευταίο εξάμηνο δεν ανανεώθηκαν και εμφανίζονται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Η αίτηση δεν ήταν δυνατόν να ανανεωθεί αυτόματα». Δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης (ένδειξη «Νέα αίτηση»).
Προσοχή: Για να μη χαθεί κάποιος μήνας επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30/9/2019.
• Όσοι από τους δικαιούχους έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άρα δεν αποτυπώνονται στην ανανεωμένη αίτηση, οφείλουν να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα.
Προσοχή: Για να μη χαθεί κάποιος μήνας επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30/9/2019.
• Τέλος είναι σημαντικό να θυμούνται όλοι οι δικαιούχοι πως η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται στο τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης για τις οποίες λήγει το εξάμηνο ισχύος.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις νέες αιτήσεις στην πλατφόρμα του επιδόματος ενοικίου www.epidomastegasis.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2461029497, εσωτ.1.
Με εκτίμηση,
Μαστοροδήμου Ευαγγελία
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτισμού
Δήμου Κοζάνης
τηλ:2461029497/6951155601

Μοιραστείτε την είδηση