Δήμος Κοζάνης: Ερευνα για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

straboy
από straboy
2 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, πήρε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων διεξάγεται έρευνα-μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που στόχο έχει την διερεύνηση των απόψεων και των επιθυμιών των κατοίκων της Κοζάνης για την πόλη τους, αλλά και την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, θα επιτρέψουν στην ερευνητική ομάδα να προτείνει  λύσεις – δράσεις που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες και θα ενσωματώνουν τις σκέψεις και τις προτάσεις σας, στο σχεδιασμό.
Στο πλαίσιο της έρευνας ορίστηκαν 8 ομάδες των 2 ατόμων από φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, υπό την επίβλεψη του κ. Ιωάννη Γκούντα, οι οποίοι στο πλαίσιο της Πτυχιακής τους εργασίας, θα ζητήσουν από τους δημότες της Κοζάνης να συμπληρώσουν 3500 στο σύνολο τους  ερωτηματολόγια. Στη συνέχεια θα γίνει επεξεργασία  των ερωτηματολογίων αυτών , στα πρότυπα που έχει θέσει  το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην συνέχεια θα προωθηθούν  στο Πανεπιστήμιο.
Παρακαλούμε τους πολίτες της πόλης να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή και να συνεργαστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μοιραστείτε την είδηση