Δήμος Κοζάνης: Με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων μπορούν να επικοινωνήσουν οι κάτοικοι για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στην πανδημία του κορωνοϊού

2 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που επιδεικνύει απέναντι στους πολίτες, καθώς και του αισθήματος ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας, υλοποιεί καμπάνια ενημέρωσης της τρίτης ηλικίας αναφορικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων.

Αναλυτικά, σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού και τη διευκόλυνση εξυπηρέτησης των πολιτών, ο Δήμος Κοζάνης επικοινώνησε με τους προέδρους των πενήντα δύο Τοπικών Κοινοτήτων για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη δημιουργία γραμμής εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, καθώς και την διευκόλυνση ατόμων 3ης ηλικίας για την πρόσβαση σε φάρμακα μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επιπλέον έχει αναρτήσει ενημερωτικό υλικό σε όλα τα κοινοτικά καταστήματα, με στόχο την ενημέρωση για βασικά ζητήματα ατομικής προστασίας.

Παρακαλούνται οι πολίτες που διαμένουν σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης, να απευθύνονται για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στην πανδημία του κορωνοϊού στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στον εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα υγείας του Δήμου Κοζάνης-γιατρό, Αναστάσιο Σιδηρά, στο τηλέφωνο 694 549 6689.

Πρωτεύων στόχος είναι η αυριανή μέρα να μας βρει όλους υγιείς, με την προστασία των δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι προτεραιότητα.

Μένουμε σπίτι. Προστατεύουμε τους συγγενείς μας, τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση