Δήμος Κοζάνης: Νέα όψη αποκτά η πλατεία Λασσάνη: Το χρονικό της ένταξης της ανάπλασης στο ΕΣΠΑ

3 Min Read

Νέα όψη αποκτά η πλατεία Λασσάνη έπειτα από την ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική  Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας  των πόρων», με απόφαση του  περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  Γιώργου Κασαπίδη.

Μια προσπάθεια δέκα ετών ευοδώνεται και σηματοδοτεί την έναρξη  μιας σειράς αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Κοζάνης, που θα  αναβαθμίσουν τους χώρους τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.

- Advertisement -

Το χρονικό της ένταξης της ανάπλασης της πλατείας Λασσάνη για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει:

  • Απόφαση ένταξης της Πράξης στις 7.11.2011 (Συνημμένο 1)
  • Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης στις 27.01.2017. (Συνημμένο 2 )
  • Έγκριση κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών από το Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014- 2020 της μελέτης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη & πέριξ οδών» από Πιστώσεις του Δήμου (Σ.Α.Τ.Α. ή Ίδιοι Πόροι)», με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17.05.2021. (Συνημμένο 3)
  • Νέα απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών» με Κωδικό ΟΠΣ 5117029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στις 24.11.2021 (Συνημμένο 4)

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ολική ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Λασσάνη, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση των οδικών  αξόνων που την περιβάλλουν και των πέριξ οδών (Ερμού, Κ. Παλαμά, Αρχελάου, Ιερολοχιτών, Πολυζούλη και Αθηνάς) και περιλαμβάνει:

– Αντιμετώπιση του προς διαμόρφωση χώρου ως αστικό χώρο πρασίνου και όχι ως πλατεία, με κυρίαρχο στοιχείο τον ελεύθερο χώρο  πρασίνου και τις φυτεύσεις με διατήρηση σημαντικού αριθμού υπαρχόντων δένδρων και προσθήκη νέων.

– Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος των δύο οδών στα δυτικά (Ερμού) και στα ανατολικά (Ολύμπου) με στόχο τη διεύρηνση των  δραστηριοτήτων του διαμορφούμενου χώρου της πλατείας (κίνηση πεζών κ.λ.π.).

– Εξασφάλιση ικανού χώρου στα δυτικά του σπιτιού Λασσάνη, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ανάδειξης της Δημοτικής Χαρτοθήκης της  πόλης.

– Διαμόρφωση των οδών Κοντορούση, Ερμού και Λιούφη, με ειδικές επιστρώσεις και δυνατότητα διέλευσης οχημάτων. – Δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Κινητικά προβλήματα σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους

– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στις περιμετρικές οδούς της σημερινής πλατείας.

– Διαμόρφωση επιπλέον χώρων κατά μήκος των οδών Ερμού ΚΑΙ amp; Ολύμπου, με τοπικές διευρύνσεις για την εξυπηρέτηση  καταστημάτων αναψυχής, που βρίσκονται σ’ αυτές.

– Διαμόρφωση χώρου στάσης ενός αστικού λεωφορείου στη νότια πλευρά της πλατείας επί της οδού Επτανήσου, με αντίστοιχο χώρο  αναμονής και μίας στάσης ενός αστικού λεωφορείου στην Κ. Παλαμά.

– Διαμόρφωση χώρου στάσης Taxi επί της οδού Αρχελάου. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί της οδού Ολύμπου  (δυτική πλευρά) και επί της οδού Τακιατζίδων (νότια πλευρά).

– Διαμόρφωση μιας τουλάχιστον θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου επί της ανατολικής πλευράς της οδού Ολύμπου. – Αρχελάου, Ιερολοχιτών, Πολυζούλη.

– Πλακόστρωση με γρανιτοκυβόλιθους στις οδούς Αθηνάς και Ιερολοχιτών.

– Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος και αύξηση πλάτους πεζοδρομίων στην οδό Αρχελάου.

Μοιραστείτε την είδηση