Δήμος Κοζάνης: Ο δρόμος για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

2 Min Read

Ο πρόχειρα κατασκευασμένος οικισμός που διέμεναν οι Ρομά στον αύλειο χώρο του ΒΙΟΠΑ Κοζάνης, πέραν της απουσίας όρων και συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και υγιεινής, ανέστελλε οποιαδήποτε επενδυτική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Βιοτεχνικού Πάρκου.

Με δεδομένη αυτή τη συνθήκη, ο Δήμος Κοζάνης, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, την Πράξη «Δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας Ρομά-Επιδότηση ενοικίου», στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων για την
υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

- Advertisement -

Σε αυτή την κατεύθυνση, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φανερή μειοδοτική διαδικασία, μισθώθηκαν και προετοιμάστηκαν σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, πέντε οικίες για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων οικογενειών Ρομά, οι οποίες εξοπλίστηκαν με έπιπλα και συσκευές από δωρεές ιδιωτών.

Στόχος της δράσης, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, καθώς και η ανάπτυξη ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ενισχύσουν την ενδυνάμωση και την αυτονόμηση των Ρομά μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, σκοπό της δράσης αποτελεί και η προώθηση των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και των ενηλίκων στην απασχόληση, βοηθώντας τους να φτάσουν σε μια ισότιμη κοινωνική ένταξη.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η επιστημονική ομάδα της πράξης αποτελούμενη από κοινωνιολόγο, κοινωνική λειτουργό και νοσηλευτή, συνεπικουρούμενη από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, συνδράμουν σε καθημερινή βάση υποστηρίζοντας τις οικογένειες των Ρομά.

Στόχος η μετάβαση από τον πρόχειρα κατασκευασμένο οικισμό στην περιοχή Κασλά στην πλήρη κοινωνική ένταξη.

Μοιραστείτε την είδηση